Řešení Analytics

Termínem řešení Google Analytics označujeme všechny služby, placené i bezplatné, které jsou součástí skupiny služeb Google Analytics. Uživatelé mohou placené a bezplatné služby snadno rozlišit: placené služby mají na konci názvu modifikátor „360“ a bezplatné služby ho nemají. Příklad:

  • Google Analytics 360 (placená služba)
  • Google Analytics (bezplatná služba)

Všechny placené služby jsou také součástí Google Marketing Platform, což je sada podnikových nástrojů pro měření dat a marketingu.

Placené služby

Cílové publikum: velké podniky

Google Marketing Platform nabízí sadu integrovaných služeb pro analýzu dat a marketingu s jednotným uživatelským prostředím, které bylo navrženo speciálně pro potřeby podnikových marketérů ve velkých organizacích. Služby se prodávají jednotlivě.

  • Hlavní stránka sady služeb Platform: Ke správě sady Google Marketing Platform slouží karta Administrace.
  • Google Analytics 360: Umožňuje zjišťovat užitečné informace o způsobech, jakým uživatelé komunikují s vaší firmou online a offline.
  • Správce značek Google 360: Umožňuje využít podnikový pracovní postup a spravovat značky webů i aplikací z jediného rozhraní.
  • Optimalizace Google 360: Umožňuje spouštět experimenty na webu a přizpůsobovat obsah pro různé segmenty publika.
  • Průzkumy Google 360: Umožňuje vytvářet online průzkumy.

Bezplatné služby

Cílové publikum: malé a střední firmy

Google Analytics: Umožňuje měřit, jak uživatelé komunikují s vaší firmou online prostřednictvím vašeho webu, aplikace a dalších online a offline kontaktních bodů.

Správce značek Google: Umožňuje snadno spravovat a aktualizovat značky webů a aplikací.

Optimalizace Google: Tento nástroj na A/B testování umožňuje testovat webové stránky.

Datové studio Google: Umožňuje proměnit data ve vizuální panely a informativní přehledy, které lze snadno sdílet.