ID měření a číslo služby

ID měření (Tracking ID) je textový řetězec podobný tomuto: UA-000000-2. Musí být obsažen v měřicím kódu, neboť podle něj služba Analytics určuje, na jaký účet a jaké službě má údaje poslat.

Ve fragmentu kódu JavaScript pro webové stránky je ID měření zahrnuto automaticky. Je však potřeba jej zahrnout i u ostatních měřicích technologií, jako jsou sady SDK a Protokol měření, jinak by služba Analytics nefungovala.

První množina čísel (ve výše uvedeném příkladu -000000) odkazuje na vaše číslo účtu, druhá množina čísel (-2) odkazuje na konkrétní číslo služby přiřazené k účtu.

ID měření typu Measurement ID

Pokud používáte službu typu Aplikace a web, máte místo ID měření označovaného v angličtině jako „Tracking ID“ ID měření označované jako „Measurement ID“, které používá formát G-XXXXXXX a určuje datový stream, který odesílá údaje do služby typu aplikace a web.

Přečtěte si další informace o tom, kde najdete globální značku webu a ID měření