ID měření a číslo služby

ID měření je textový řetězec podobný tomuto: UA-000000-2. Musí být obsažen v měřicím kódu, neboť podle něj služba Analytics určuje, na jaký účet a jaké službě má údaje poslat.

Ve fragmentu kódu JavaScript pro webové stránky je ID měření zahrnuto automaticky. Je však potřeba jej použít i u ostatních měřicích technologií, jako jsou sady SDK a Protokol měření. Jinak by služba Analytics nefungovala.

První množina čísel (ve výše uvedeném příkladu -000000) je vaše číslo účtu, zatímco druhá množina (-2) představuje konkrétní číslo služby přiřazené k účtu.

ID měření

Pokud používáte službu typu aplikace a web, nebudete mít ID měření typu Tracking ID, ale ID měření typu Measurement ID. ID měření typu Measurement ID používá formát G-XXXXXXX a označuje datový stream, který odesílá údaje do služby typu aplikace a web.

Další informace o tom, kde lze nalézt globální značku webu a ID měření

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory