Retningslinjer for videreformidling av forhold som angår personvern

Når du bruker Google Analytics i appen din eller på nettstedet ditt, må du opplyse om bruken av Google Analytics og informere om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data.

Du finner mer informasjon her:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?