StreamView

Okno nabízející pohled na vaše události v Analytics.

Tato sestava přehledů ve službě Analytics vám umožňuje analyzovat data z aplikací pro různá časová období. Díky tomu můžete identifikovat trendy a anomálie mezi segmenty své uživatelské základny. Existují však určité případy užití přehledů, kde obecné přehledy nepostačují.

StreamView vám nabízí okamžitý pohled na události, jak je služba Analytics shromažďuje. Tyto přehledy jsou optimalizovány k tomu, aby vám umožňovaly v reálném čase lépe porozumět tomu, kdo používá vaši aplikaci a co s ní dělá. StreamView se zaměřuje na události shromážděné za posledních 30 minut a vytváří přehledy, které se po celý den mění, jak se mění i způsoby použití v různých časových pásmech.

Začínáme

Pro využívání funkce StreamView není nutné nic nastavovat. Máte-li řádně provedenou integraci sady Firebase SDK, budou ve vaší aplikaci přehledy StreamView fungovat. O správné integraci sady SDK se můžete přesvědčit pomocí nástroje DebugView.

Přehledy

Jak se k okamžitým přehledům dostanete:

  1. Ve službě Analytics přejděte ke své aplikaci.
  2. Na navigačním panelu přehledů klikněte na StreamView.

 

Geografické zobrazení

Screen showing map with hotspots in areas where devices are logging events.

Výchozí zobrazení představuje geografické zobrazení uživatelů, jejichž zařízení zaznamenala za posledních 30 minut nějaké události.

Přepínání metrik

Screen closeup view of the metric type toggle. Button toggles between Users and Events.

Chcete-li zobrazit metriky týkající se uživatelů aplikací, kteří byli v posledních 30 minutách aktivní, vyberte možnost Uživatelé. Možnost Události zobrazí události, které byly za posledních 30 minut zařízeními uživatelů zaznamenány.

Lišta

Screen capture of marquee board feature that appears at the bottom of StreamView screens.

V liště jsou uvedeny nejdůležitější dimenze týkající se uživatelů nebo událostí a vztahující se k datům shromážděným za posledních 30 minut. Kliknutím na některou z dimenzí zobrazíte hodnocení uživatelských atributů v období přehledu.

Filtry

Kromě standardních filtrů přehledů můžete použít i filtry StreamView.

Použitím dalších filtrů na přehledy StreamView můžete zjistit například "Jaké jsou v mé aplikaci nejoblíbenější vyhledávací dotazy u uživatelů z Prahy?" případně „V jakých městech vyhledávají uživatelé právě teď ‚volební výsledky‘?“. Postup použití filtru:

  1. Klepněte na dimenzi v liště v dolní části obrazovky. 
  2. Poté vyberte hodnotu (například Země, Město, Název události nebo Hodnota parametru události) a klikněte na Použít. Tím na liště vytvoříte čip, který funguje jako filtr pro zbytek přehledu. Chcete-li filtr odstranit, klikněte na X na čipu.

Podrobná časová osa

Timeline details view, showing graph of events being logged over time.

Pokud umístíte ukazatel myši nad tlačítka UŽIVATELÉ/UDÁLOSTI na liště, zobrazí se možnost PODROBNÁ ČASOVÁ OSA.

Kliknutím na možnost PODROBNÁ ČASOVÁ OSA zobrazíte sloupcový graf zobrazující uživatele nebo události (na základě aktuálního typu metriky). Sloupcový graf obsahuje dimenzi Minuty, která vizualizuje kolísání objemu uživatelů nebo událostí v průběhu posledních 30 minut (1 sloupec pro každou minutu). Umístíte-li ukazatel myši nad sloupec, zobrazí se souhrn informací týkající se dané minuty.

Tabulka trendů

Illustration of a trending table.

Pokud umístíte ukazatel myši nad tlačítka UŽIVATELÉ/UDÁLOSTI na liště, zobrazí se možnost POPULÁRNÍ.

Kliknutím na možnost POPULÁRNÍ se zobrazí tabulka nejlepších událostí nebo vlastností uživatelů zaznamenaných v průběhu posledních 30 minut (na základě aktuálního typu metriky). Můžete kliknout na tlačítko pro maximalizaci zobrazení. Tak získáte možnost dynamického náhledu na přehled v režimu celé obrazovky. Takto máte možnost vytvářet dokonalé grafy zachycující nejdůležitější metriky aplikace, například nejoblíbenější vyhledávací dotazy, produkty nebo písně streamované za posledních 30 minut.

Snímky uživatelů

Overview of user snapshots screen

Snímky uživatelů představují podrobný přehled zaměřený na uživatele. Dozvíte se z něj sekvenci událostí zaznamenaných určitým uživatelem v posledních 30 minutách. Sekvence a časové osy ukazují, jak vaši aplikaci procházejí uživatelé v určité zemi a s konkrétní verzí aplikace. 

Práce s tímto přehledem

  • Vyberte lokalitu a verzi aplikace, kterých se má zobrazený vzorek uživatelů týkat. 
  • Šipky umožňují procházení mezi jednotlivými uživateli a jejich rychlé porovnání.
  • Klepnutím na událost zobrazíte její parametry a charakteristiky uživatelů. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?