Το Google Analytics και η Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ

Όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων" που διαθέτουμε, η Google συμμορφώνεται με το πλαίσιο "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ" όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως εφαρμόζεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google Inc. και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ, έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές αρχές της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πιστοποίηση συμμόρφωσης ισχύει και για το Google Analytics.

 

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των πελατών μας. Το πιστοποιητικό της Google είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τις συμβάσεις στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, παρέχουμε Όρους επεξεργασίας δεδομένων.

Επιπλέον, το Google Analytics και το Google Analytics 360 απέκτησαν την ανεξάρτητη πιστοποίηση ασφαλείας του προτύπου ISO 27001. Ως ένα από τα πιο ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα παγκοσμίως, το ISO 27001 πιστοποιεί τη συμμόρφωση των συστημάτων που εξυπηρετούν το Google Analytics και το Google Analytics 360.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;