Ulepszona aktualność danych

Tematy w tym artykule:

Zwiększona częstotliwość aktualizacji danych – informacje

Częstotliwość aktualizacji danych wskazuje, ile czasu potrzeba Analytics na zebranie i przetworzenie działania pochodzącego z Twojej usługi. Jeśli ten proces zajmuje 20 minut, częstotliwość aktualizacji danych = 20 minut.

Zwiększona częstotliwość aktualizacji danych skraca czas upływający między interakcjami użytkownika a możliwością ich przeanalizowania. Dzięki temu już w ciągu kilku minut możesz poznać efekty zmian wprowadzonych w konfiguracji Analytics lub w wyglądzie witryny. Przykład:

 • wpływ nowych filtrów na dane zbierane przez Analytics,
 • wpływ zmian w witrynie e-commerce na sprzedaż produktów,
 • sposób reakcji użytkowników na nowe tematy ze strony głównej.

Analytics zapewnia zróżnicowane odstępy czasu odświeżania aktualności danych:

 

Odstęp czasu Czas przetwarzania Usługi 360/standardowe Limity danych na usługę

Gwarancja

(przy przestrzeganiu limitów danych)

Zasięg zapytań
Ulepszona aktualność danych 10 minut – 1 godzina 360 < 2 mld działań miesięcznie Nie Większość raportów i zapytania w interfejsie API Więcej informacji
Usługi 360 w ciągu dnia < 4 godzin 360 < 2 mld działań miesięcznie Tak Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API oprócz tych
Usługi 360 codziennie < 24 godzin 360 Nie dotyczy Tak Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API
Usługi standardowe w ciągu dnia < 24 godzin Standardowe < 200 tys. sesji dziennie Nie Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API oprócz tych
Usługi standardowe dziennie 24–48 godzin Standardowe < 10 mln działań miesięcznie Nie Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API

Ulepszona aktualność funkcjonuje w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze wyniki przy minimalnym wysiłku: jeśli z jakiegoś powodu najświeższe dane nie są dostępne, Analytics zwraca kolejne najaktualniejsze dane. Ulepszona aktualność danych zapewnia zwykle dostarczanie informacji w ciągu 15–20 minut zależnie od takich czynników, jak natężenie ruchu w usłudze i obciążenie systemu Analytics. Ten czas przetwarzania jest obecnie stosowany do większości danych zbieranych przez kod śledzenia Analytics, ale nie obowiązuje w przypadku danych będących wynikiem integracji z innymi usługami (np. Google Ads, wszelkimi usługami Google Marketing Platform) ani importowania informacji.

Miejsca widoczności danych

Nie licząc pewnych wyjątków, ulepszona aktualność danych jest dostępna w poniższych grupach raportów, gdy zakres dat obejmuje bieżący dzień:

 • Odbiorcy
 • Zachowanie
 • Konwersja

Jeśli w raporcie dostępna jest ulepszona aktualność danych, widoczne jest powiadomienie informujące, sprzed jakiego czasu pochodzą przetworzone dane:

Powiadomienie o aktualności danych w raportach

Te nowe informacje są również dostępne w naszym narzędziu BigQuery Export. Klienci mogą wybrać tryb eksportu na bieżąco, który co 10–15 minut eksportuje dane do Google Cloud. Więcej informacji

Limity

Ulepszona aktualność danych nie obsługuje następujących widoków ani raportów:

Poziom widoku

 • Widoków, które zawierają dane z usług wykluczonych z przetwarzania w ciągu dnia z powodu przekroczenia limitów.
 • Widoków, w który zaimplementowano identyfikator User-ID.
 • Widoków zawierających filtry oparte na zaimportowanych danych.
 • Widoków zawierających filtry oparte na wymiarze Źródło, Medium lub Kampania.
 • Widoków zawierających filtry oparte na integracji z platformami dla reklamodawców lub wydawców (np. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager, wszelkimi produktami reklamowymi Google Marketing Platform).

Poziom raportu

 • Raportów zawierających dane zaimportowane w trybie importu podczas przetwarzania.
 • Raportów zawierających wymiar Kampania.
 • Raportów zawierających wymiary oparte na integracji z platformami dla reklamodawców lub wydawców (np. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager, wszelkimi produktami reklamowymi Google Marketing Platform).

Ulepszona aktualność danych nie obsługuje grupowań kanałów.

Ulepszona aktualność funkcjonuje w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze wyniki przy minimalnym wysiłku: działa tak szybko, jak to możliwe, ale jeśli natrafi na problem, nie czeka ani nie podejmuje ponownych prób. W rezultacie możesz czasem zauważyć, że odświeżone dane nie są dostępne zgodnie z oczekiwaniami. Może się to zdarzyć, gdy jedna usługa ma wiele widoków danych, widok ma wiele filtrów lub filtry są złożone (np. z wieloma wyrażeniami regularnymi) albo istnieje duża liczba działań w jednej usłudze.

Jeśli Twoja usługa nie wysłała żadnego działania przez ponad 28 dni, ulepszona aktualność danych nie działa w jej przypadku. Gdy tylko usługa ta wyśle żądanie otrzymania danych (poprzez interfejs Analytics lub interfejs API), ulepszona aktualność danych wznowi swoje działanie, a dane zaczną być widoczne od następnego dnia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?