Parannettu datan ajantasaisuus

Artikkelin aiheet:

Tietoja parannetusta datan ajantasaisuudesta

Datan ajantasaisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka kauan Analyticsilla kestää hakea ja käsitellä osuma verkko-omaisuudestasi Jos kesto on 20 minuuttia, datan ajantasaisuus on 20 minuuttia.

Parannettu datan ajantasaisuus lyhentää aikaa, joka kuluu käyttäjän tekemästä interaktiosta siihen, että interaktion tiedot ovat analysoitavissa. Näin saat käsityksen Analyticsin määritysmuutosten tai sivuston ulkoasun muutosten vaikutuksista jo muutamassa minuutissa. Voit seurata muun muassa

 • uusien suodattimien vaikutuksia Analytics-dataan
 • verkkokauppasivuston muutosten vaikutuksia tuotteiden myyntiin
 • käyttäjien suhtautumista uusimpiin pääuutisiin.

Datan ajantasaisuuden tasot Analyticsissa:

 

Aikaväli Käsittelyaika Analytics 360 / Analytics Verkko-omaisuuskohtaiset datarajat

Takuu

(datarajat huomioon ottaen)

Kyselyn kattavuus
Parannettu datan ajantasaisuus 10 minuuttia – 1 tunti 360 < 2 miljardia osumaa kuukaudessa Ei Useimmat raportit ja sovellusliittymän kyselyt Lisätietoja
360: useita kertoja päivässä < 4 tuntia 360 < 2 miljardia osumaa kuukaudessa Kyllä Kaikki raportit ja sovellusliittymän kyselyt näitä lukuun ottamatta
360: kerran päivässä < 24 tuntia 360 Ei saatavilla Kyllä Kaikki raportit ja sovellusliittymäkyselyt
Analytics: useita kertoja päivässä < 24 tuntia Analytics < 200 000 istuntoa päivässä Ei Kaikki raportit ja sovellusliittymän kyselyt näitä lukuun ottamatta
Analytics: kerran päivässä 24–48 tuntia Analytics < 10 milj. osumaa kuukaudessa. Ei Kaikki raportit ja sovellusliittymäkyselyt

Parannettu datan ajantasaisuus toimii niin hyvin kuin kulloinkin on mahdollista. Jos ajantasaisinta dataa ei jostain syystä ole saatavilla, Analytics palauttaa toiseksi tuoreinta dataa. Kun parannettu datan ajantasaisuus on käytössä, datan haku ja käsittely kestää yleensä noin 15–20 minuuttia. Aika riippuu eri tekijöistä, kuten verkko-omaisuuden aktiivisuudesta ja Analytics-järjestelmän kuormituksesta. Mainittu käsittelyaika koskee tällä hetkellä suurinta osaa Analyticsin seurantakoodin avulla kerättävästä datasta. Se ei koske tuotua dataa tai muiden tuotteiden (esim. Google Adsin tai Google Marketing Platform ‑tuotteiden) kanssa integroidusti tuotettua dataa.

Missä data näkyy

Parannettu datan ajantasaisuus on käytettävissä (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) seuraavissa raporttiryhmissä, kun valittu ajanjakso sisältää kuluvan päivän:

 • Yleisö
 • Käyttäytyminen
 • Konversio

Kun parannettu datan ajantasaisuus on käytössä, raportissa näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan datan viimeisin päivitysaika.

Ilmoitus datan ajantasaisuudesta raportissa

Ajantasaisempi data on saatavilla myös BigQuery Exportin kautta. Asiakkaat voivat ottaa käyttöön jatkuvan viennin tilan, jossa dataa viedään Google Cloudiin 10–15 minuutin välein. Lisätietoja

Rajoitukset

Parannettu datan ajantasaisuus ei tue seuraavia ominaisuuksia näkymä- ja raporttitasolla:

Näkymätaso

 • Sellaisten verkko-omaisuuksien dataa sisältävät näkymät, joissa useita kertoja päivässä ‑prosessit on poistettu käytöstä datarajojen ylittymisen vuoksi
 • Näkymät, joissa on otettu käyttöön käyttäjätunnus
 • Näkymät, joissa on tuotuun dataan perustuvia suodattimia
 • Näkymät, joissa on Liikenteen lähde-, Tulotapa- tai Kampanja-ulottuvuuteen perustuvia suodattimia
 • Näkymät, joissa on mainostajien tai julkaisijoiden alustojen (esim. Google Adsin, AdSensen, Google Ad Managerin tai Google Marketing Platform ‑mainostuotteiden) integroituun toimintaan perustuvia suodattimia

Raporttitaso

 • Raportit, jotka sisältävät Käsittelyn aikana ‑tuontitilassa tuotua dataa
 • Raportit, jotka sisältävät Kampanja-ulottuvuuden
 • Raportit, jotka sisältävät mainostaja- tai julkaisija-alustojen (esim. Google Adsin, AdSensen, Google Ad Managerin tai Google Marketing Platform ‑mainostuotteiden) integrointeihin perustuvia ulottuvuuksia

Parannettu datan ajantasaisuus ei tue kanavien ryhmittelyjä.

Parannettu datan ajantasaisuus toimii niin hyvin kuin kulloinkin on mahdollista. Se toimii aina mahdollisimman nopeasti, mutta jos sen toiminnassa ilmenee ongelmia, se ei odota tai yritä uudelleen. Tämän vuoksi ajantasaisempi data ei välttämättä aina ole saatavilla odotetulla tavalla. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos yksittäisellä verkko-omaisuudella on useita näkymiä, jos näkymällä on useita suodattimia ja/tai suodattimet ovat monimutkaisia (eli sisältävät esimerkiksi useita säännöllisiä lausekkeita) tai jos yksittäisellä verkko-omaisuudella on useita osumia.

Jos verkko-omaisuutesi ei ole lähettänyt osumaa yli 28 päivään, parannettu datan ajantasaisuus ei ole toiminnassa kyseisessä verkko-omaisuudessa. Heti kun verkko-omaisuus lähettää datapyynnön (Analytics-käyttöliittymän tai ‑sovellusliittymän kautta), parannettu datan ajantasaisuus toimii jälleen. Näet dataa jälleen seuraavasta päivästä lähtien.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun