Forbedret dataaktualitet

I denne artikel:

Om forbedret dataaktualitet

Dataktualitet angiver, hvor lang tid det tager Analytics at indsamle og behandle et hit fra din ejendom. Hvis denne proces tager 20 minutter, er dataaktualitet = 20 minutter.

Forbedret dataaktualitet forkorter tidsrummet mellem brugerinteraktioner og din mulighed for at analysere disse interaktioner, så du inden for få minutter kan se resultaterne af ting såsom ændringer af Analytics-konfigurationen eller et nyt websitedesign. Eksempel:

 • Nye filtres indvirkning på dine Analytics-data
 • Om ændringer af dit website til e-handel indvirker på salget af produkter
 • Hvordan brugerne reagerer på nye tophistorier

I Analytics er der forskellige intervaller for dataaktualitet:

 

Interval Behandlingstid 360-/standardejendomme Datagrænser pr. ejendom

Garanti

(hvis datagrænserne overholdes)

Dækningsgrad for forespørgsler
Forbedret dataaktualitet 10 minutter-1 time 360 < 2 mia. hits pr. måned Nej De fleste rapporter og API-forespørgsler Få flere oplysninger
360 – intradagsdata < fire timer 360 < 2 mia. hits pr. måned Ja Alle rapporter og API-forespørgsler bortset fra disse
360 – dagligt < 24 timer 360 Ikke tilgængelig Ja Alle rapporter og API-forespørgsler
Standard – intradagsdata < 24 timer Standard < 200.000 sessioner pr. dag Nej Alle rapporter og API-forespørgsler bortset fra disse
Standard – dagligt 24-48 timer Standard < 10 mio. hits pr. måned Nej Alle rapporter og API-forespørgsler

Forbedret dataaktualitet kører altid så hurtigt som muligt. Hvis de mest aktuelle data af en eller anden grund ikke er tilgængelige, returnerer Analytics de næstmest aktuelle data. Med forbedret dataaktualitet er behandlingstiden normalt 15-20 minutter, afhængigt af faktorer såsom mængden af aktivitet på ejendommen og belastning af Analytics-systemet. Denne behandlingstid anvendes i øjeblikket på de fleste data, der indsamles af Analytics-sporingskoden, men anvendes ikke på data, der stammer fra integration med andre produkter (f.eks. Google Ads eller et af Google Marketing Platform-produkterne) eller fra dataimport.

Hvor vises dataene?

Forbedret dataaktualitet er, med visse undtagelser, tilgængelig i følgende rapportgrupper, når datointervallet omfatter dags dato:

 • Målgruppe
 • Adfærd
 • Konvertering

Når forbedret dataaktualitet er tilgængelig i en rapport, vises der en tekstmeddelelse om dette og om, hvor lang tid der er gået, siden dataene blev behandlet:

Meddelelse om dataaktualitet i rapporter

Disse opdaterede data er også tilgængelige via BigQuery Export. Kunderne har mulighed for at tilvælge tilstanden "løbende eksport", så der eksporteres data til Google Cloud med intervaller på 10-15 minutter. Få flere oplysninger

Grænser

Forbedret dataaktualitet understøtter ikke følgende på visnings- og rapportniveau:

Visningsniveau

 • Visninger, som indeholder data fra ejendomme, der er blevet deaktiveret mht. intradagsprocessen pga. overskridelse af grænserne
 • Visninger, du har implementeret User ID for
 • Visninger med filtre, der er baseret på importerede data
 • Visninger med filtre, der er baseret på dimensionen Kilde, Medium eller Kampagne
 • Visninger, hvis filtre er baseret på integrationer med annoncør- eller udgiverplatforme (f.eks. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager eller et af Google Marketing Platform-annonceringsprodukterne)

Rapportniveau

 • Rapporter, der inkluderer data, der er importeret via tilstanden Behandlingstidspunkt.
 • Rapporter, der indeholder dimensionen Kampagne.
 • Rapporter, som indeholder dimensioner, der er baseret på integrationer med annoncør- eller udgiverplatforme (f.eks. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager eller et af annonceringsprodukterne fra Google Marketing Platform).

Forbedret dataaktualitet understøtter ikke kanalgrupperinger.

Forbedret dataaktualitet kører altid så hurtigt som muligt, men hvis der opstår et problem, fortsætter funktionen ufortrødent. Der kan derfor være tilfælde, hvor der ikke vises opdaterede data som forventet. Det kan f.eks. ske, hvis en enkelt ejendom har opnået mange visninger, hvis der er mange filtre og/eller komplekse filtre (f.eks. omfattende brug af regulære udtryk) for en visning, eller hvis der er mange hits for samme ejendom.

Hvis din ejendom ikke har sendt et hit i over 28 dage, er forbedret dataaktualitet ikke aktiv for ejendommen. Så snart ejendommen sender en anmodning om data (via Analytics-grænsefladen eller API), genoptages forbedret dataaktualitet, og visningen af data starter dagen efter.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?