Vylepšená aktuálnost údajů

Obsah tohoto článku:

Vylepšená aktuálnost údajů

Aktuálnost údajů je doba, jež uplyne, než služba Analytics shromáždí a zpracuje požadavek na server. Pokud tento proces trvá 20 minut, je aktuálnost údajů 20 minut.

Vylepšená aktuálnost údajů zkracuje prodlevu mezi interakcemi uživatelů a vaší možností je analyzovat, abyste během několika minut mohli vyhodnotit důsledky změn, jako je úprava konfigurace služby Analytics nebo nový vzhled webu. Příklady:

 • vliv nových filtrů na údaje ve službě Analytics,
 • zda změna webových stránek elektronického obchodu ovlivňuje prodej,
 • jak uživatelé reagují na nové titulní články.

Analytics nabízí různé intervaly aktuálnosti údajů:

 

Interval Doba zpracování Analytics 360/Analytics Standard Datové limity na službu

Záruka

(když jsou datové limity dodržovány)

Pokrytí dotazu
Vylepšená aktuálnost údajů 10 minut – 1 hodina 360 < 2 miliardy požadavků na server za měsíc Ne Většina přehledů a dotazů API Další informace
360 během dne < 4 hodiny 360 < 2 miliardy požadavků na server za měsíc Ano Všechny přehledy a dotazy rozhraní API vyjma těchto
360 denně < 24 hodin 360 Nelze použít Ano Všechny přehledy a dotazy rozhraní API
Standard během dne < 24 hodin Standard < 200 000 návštěv za den Ne Všechny přehledy a dotazy rozhraní API vyjma těchto
Standard denně 24–48 hodin Standard < 10 milionů požadavků na server za měsíc Ne Všechny přehledy a dotazy rozhraní API

Vylepšená aktuálnost údajů funguje na principu nejlepšího dosažitelného výsledku: pokud z nějakého důvodu nejsou aktuální údaje dostupné, služba Analytics použije poslední údaje, které má k dispozici. Vylepšená aktuálnost údajů obvykle trvá 15–20 minut v závislosti na faktorech, jako je míra aktivity ve službě a zatížení systému Analytics. Tato doba zpracování v současnosti platí pro většinu údajů shromážděných měřicím kódem Analytics, ne pro údaje, které jsou výsledkem integrace s ostatními službami (např. Google Ads, libovolná služba Google Marketing Platform) nebo importu dat.

Kde se údaje zobrazí

Kromě několika výjimek je vylepšená aktuálnost údajů k dispozici v následujících skupinách přehledů (pokud období zahrnuje aktuální den):

 • publikum,
 • chování,
 • konverze.

Pokud je vylepšená aktuálnost údajů v přehledu k dispozici, zobrazí se poznámka, která vám sdělí, kdy byly údaje zpracovány:

Upozornění na aktuálnost údajů uvedené v přehledech

Tyto aktuálnější údaje jsou k dispozici také prostřednictvím funkce BigQuery Export. Zákazníci se mohou přihlásit do režimu nepřetržitého exportu, ve kterém se data do cloudu Google exportují každých 10 až 15 minut. Další informace

Omezení

Na úrovni výběrů dat a přehledů není vylepšená aktuálnost údajů podporována u následujících výběrů a přehledů:

Úroveň výběru dat

 • Výběry dat obsahující údaje ze služeb, které byly ze zpracování během dne vyjmuty kvůli překročení limitů.
 • Výběry dat, pro které jste implementovali User ID.
 • Výběry dat zahrnující filtry založené na importovaných datech.
 • Výběry dat zahrnující filtry založené na dimenzi Zdroj, Médium nebo Kampaň.
 • Výběry dat, jejichž filtry jsou založeny na integraci s platformou inzerenta nebo majitele stránek (tj. s Google Ads, AdSense, Google Ad Manager, s libovolnou reklamní službou Google Marketing Platform).

Úroveň přehledu

 • Přehledy obsahující data importovaná v režimu času zpracování.
 • Přehledy obsahující dimenzi Kampaň.
 • Přehledy obsahující dimenze založené na integraci s platformou inzerenta nebo majitele stránek (tj. se službami Google Ads, AdSense, Google Ad Manager nebo s libovolnou reklamní službou Google Marketing Platform).

Vylepšená aktuálnost údajů nepodporuje skupiny kanálů.

Vylepšená aktuálnost dat funguje na principu nejlepšího dosažitelného výsledku: pracuje tak rychle, jak je to možné, ale pokud narazí na problém, nečeká ani pokus neopakuje. Občas se proto může stát, že nebudou k dispozici tak čerstvá data, jak byste očekávali. Může k tomu dojít, pokud má jedna služba mnoho výběrů dat, jeden výběr dat mnoho filtrů, jsou používány složité filtry (např. rozsáhlé využívání regulárních výrazů) nebo u jedné služby dochází k velkému počtu požadavků na server.

Pokud služba neodeslala požadavek na server po dobu delší než 28 dní, vylepšená aktuálnost údajů pro ni není aktivní. Jakmile služba zašle požadavek na údaje (prostřednictvím rozhraní služby Analytics nebo rozhraní API), vylepšená aktuálnost údajů se znovu aktivuje a následující den budete mít údaje k dispozici.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?