Подобрена актуалност на данните

В тази статия:

Всичко за подобрената актуалност на данните

Актуалността на данните означава времето, необходимо на Google Анализ да събере и обработи данните за едно посещение на собствеността Ви. Ако този процес отнема 20 минути, тогава актуалността на данните е 20 минути.

Подобрената актуалност на данните съкращава времето между взаимодействието с потребителя и възможността да анализирате това взаимодействие, за да можете в рамките на няколко минути да получите резултатите, свързани например с промени в конфигурирането на Google Анализ или с нов облик на сайта. Например:

 • Ефекта на нови филтри върху данните Ви в Google Анализ
 • Дали промените в сайта Ви за електронна търговия се отразяват на продажбите на продукти
 • Как реагират потребителите на нови материали с водещи заглавия

Google Анализ осигурява различни интервали на актуалност на данните:

 

Период Време за обработка Собствености в 360/стандартни собствености Ограничения за данните за собственост

Гаранция

(при спазване на ограниченията за данните)

Покритие на заявката
Подобрена актуалност на данните 10 минути – 1 час 360 < 2 млрд. посещения месечно Не Повечето отчети и заявки в API Научете повече
360 в рамките на деня < 4 часа 360 < 2 млрд. посещения месечно Да Всички отчети и заявки в API, с изключение на тези
360 ежедневно < 24 часа 360 Неприложимо Да Всички отчети и заявки в API
Стандартна в рамките на деня < 24 часа Стандартна < 200 000 сесии дневно Не Всички отчети и заявки в API, с изключение на тези
Стандартна ежедневно 24 – 48 часа Стандартна < 10 млн. посещения месечно Не Всички отчети и заявки в API

Подобрената актуалност на данните работи по възможно най-добрия начин: ако поради някаква причина най-актуалните данни не са налице, Анализ връща следващите по актуалност данни. Обикновено подобрената актуалност на данните отнема 15 – 20 минути в зависимост от фактори като нивото на активност за собствеността и системното натоварване на Анализ. Понастоящем това време за обработка се прилага за по-голямата част от данните, събирани от проследяващ код на Google Анализ, и не се прилага за данни, получени при интегрирането в други продукти (напр. Google Ads, продуктите на Google Marketing Platform) или при импортиране на данни.

Къде се показват данните

С някои изключения подобрената актуалност на данните е налична в следните групи отчети, когато периодът от време включва днешния ден:

 • Аудитория
 • Поведение
 • Реализация

Когато в даден доклад е налична подобрена актуалност на данните, ще видите текстово съобщение, което Ви уведомява колко скоро са били обработени данните:

Съобщение за актуалността на данните в отчетите

Тези по-актуални данни също така са налице и посредством BigQuery Export. Клиентите разполагат с опцията да се включат в режим на непрекъснат експорт, при който данните се експортират в Google Cloud на всеки 10 – 15 минути. Научете повече

Ограничения

На ниво изглед и отчет подобрената актуалност на данните не поддържа изброените по-долу:

На ниво изглед

 • Изгледи на собствености, които съдържат данни от собствености, които са били деактивирани за обработка в рамките на деня поради превишаване на ограниченията
 • Изгледи на собствености, за които сте приложили User ID
 • Изгледи на собствености, които включват филтри въз основа на импортирани данни
 • Изгледи, които включват филтри въз основа на величините „Източник“, „Носител“ или „Кампания“
 • Изгледи, чиито филтри се основават на интегриране в платформи за рекламодатели или издатели (напр. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager, рекламните продукти на Google Marketing Platform)

На ниво отчет

 • Отчети, които включват данни, импортирани чрез режима на импортиране по време на обработка
 • Отчети, които включват величината „Кампания“
 • Отчети, които включват величини въз основа на интегриране в платформи за рекламодатели или издатели (напр. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager, рекламните продукти на Google Marketing Platform)

Подобрената актуалност на данните не поддържа Групирания по канали.

Подобрената актуалност на данните работи по възможно най-добрия начин: винаги работи толкова бързо, колкото може, но ако срещне проблем, не изчаква и не прави повторен опит. В резултат може понякога да забележите, че по-актуалните данни не са налице, както очаквате. Това може да се случи, когато в една собственост има много изгледи, един изглед има много филтри и/или филтрите са сложни (напр. интензивна употреба на рег. израз), или в една собственост има голям брой посещения.

Ако в собствеността Ви не е имало посещение повече от 28 дни, подобрената актуалност на данните не е активна за тази собственост. След като тази собственост изпрати заявка за данни (чрез интерфейса на Google Анализ или API), подобрената актуалност на данните се възобновява и ще започнете да виждате данните на следващия ден.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?