Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prehľady konverzií služby Search Ads 360

Analyzujte svoje údaje služby Search Ads 360 v prehľadoch konverzií.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Keď je povolená integrácia služby Search Ads 360, v prehľadoch konverzií uvidíte pre zobrazenia, ktoré sú povolené v prepojenom vlastníctve služby Analytics 360, dimenzie špecifické pre Search Ads 360.

Obsah tohto článku:

Prehľady Konverzie > Viackanálový lievik

Čo sa nachádza v prehľadoch

Integrácia prehľadov služby Search Ads 360 vám umožňuje zobraziť v službe Google Analytics kliknutia zo služby Search Ads 360, ktoré sú súčasťou konverznej cesty.

Keď použijete filter SA360 v hornej časti prehľadov, uvidíte iba tie konverzie, kde sa zobrazenie alebo kliknutie služby Search Ads 360 nachádzalo v konverznej ceste.

Filter služby Search Ads 360 pre dáta prehľadu

Ako primárne alebo sekundárne dimenzie vo všetkých prehľadoch viackanálových lievikov môžete použiť aj dimenzie špecifické pre službu Search Ads 360 (Agentúra v službe SA360, Inzerent v službe SA360, Účet nástroja v službe SA360, Reklamná skupina v službe SA360, Kľúčové slovo v službe SA360).

Používanie prehľadov

Prehľady viackanálových lievikov sa sústreďujú výlučne na relácie, ktoré viedli ku konverziám, a poskytujú štatistiky týkajúce sa rolí, ktoré zohrali vo vašich konverziách Vyhľadávacia sieť, Obsahová sieť a ďalšie kanály, a rolí, ktoré v nich zohrali konkrétne reklamy, kreatívy atď.

Ak napríklad chcete vidieť, kde v konverzných cestách sa objavujú kliknutia v službe Search Ads 360, ktorými sa používatelia dostávajú na váš web, prejdite do sekcie Konverzie > Viackanálové lieviky > Najčastejšie konverzné cesty a v hornej časti prehľadu kliknite na filter SA360.

Prehľady Konverzie > Atribúcia

Čo sa nachádza v prehľadoch

Nástroj na porovnávanie modelov vám umožňuje porovnať rôzne modely prideľovania kreditu k návštevnosti z Vyhľadávacej siete a inej návštevnosti. Môžete si vybrať z niekoľkých základných modelov alebo si vytvoriť vlastný, ktorý prideľuje kredit za kliknutia a zobrazenia spôsobom najvhodnejším pre vašu firmu.

Porovnaním atribučných modelov môžete identifikovať kampane služby Search Ads 360, ktoré sú v aktuálnom atribučnom modeli podhodnotené alebo nadhodnotené, a adekvátne upraviť svoje investície.

Ak ste povolili funkciu atribúcie na základe údajov a splnili ste požiadavky, potom váš vlastný model na základe údajov zahŕňa údaje služby Search Ads 360.

Používanie Nástroja na porovnávanie modelov

Použitie základného atribučného modelu:

  1. Kliknite na filter SA360 v hornej časti prehľadu.
  2. V ponukách nad tabuľkou vyberte aspoň jeden atribučný model.

Ak ste pri prepojení účtov povolili zdieľanie nákladových dát služby Search Ads 360, uvidíte tiež hodnoty výdavkovCZA pre príslušné kampane služby Search Ads 360.

Upozorňujeme, že na zobrazenie nákladových dát služby Search Ads 360 je potrebné vybrať filter SA360. Nákladové dáta služby Search Ads 360 nie sú vo filtri Všetko podporované.

Vytvorenie vlastného atribučného modelu:

  • V ponuke Vybrať model vyberte možnosť Vytvoriť nový vlastný model.
  • Pomenujte svoj model a vyberte si jeden z piatich základných modelov, ktorý určí, ako distribuovať kredit do kontaktných bodov v rámci konverznej cesty.
  • Ak chcete ďalej upravovať svoj atribučný model, použite sekcie Úprava kreditu na základe zapojenia používateľaPoužitie vlastných pravidiel pre pripisovanie kreditu.

Údaje o konverziách funkcie Floodlight

Údaje o konverziách funkcie Floodlight sú k dispozícii, ak ste s účtom Analytics 360 prepojili aj príslušný účet Campaign Manager 360. Ak je táto možnosť k dispozícii, môžete ju vybrať jednoducho kliknutím na možnosť Floodlight na karte Prieskumník.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false