Konverteringsrapporter for Search Ads 360

Analysér Search Ads 360-dataene i konverteringsrapportene.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Når integreringen av Search Ads 360-rapportering er slått på, ser du Search Ads 360-spesifikke dimensjoner i konverteringsrapportene for rapporteringsvisninger som er slått på i det tilknyttede Analytics 360-området ditt.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Konverteringer > Multikanalstrakt-rapportene

Innholdet i rapportene

Med integreringen av Search Ads 360-rapportering kan du se klikk fra Search Ads 360 som er en del av konverteringstrakten i Google Analytics.

Når du bruker SA360-filteret øverst i rapportene, ser du bare de konverteringene der et Search Ads 360-klikk var en del av konverteringstrakten.

Search Ads 360-filter for rapportdata

Du kan også bruke Search Ads 360-spesifikke dimensjoner (Search Ads 360-byrå, Search Ads 360-annonsør, Konto for Search Ads 360-søkemotor, Search Ads 360-annonsegruppe, Search Ads 360-søkeord) som primære eller sekundære dimensjoner i alle rapporter for multikanalstrakter.

Slik bruker du rapportene

Ettersom rapportene for multikanalstrakter utelukkende har fokus på øktene som førte til konverteringer, får du et innblikk i hvilken rolle søkeannonsering, bannerannonsering og andre kanaler spiller, samt hvilken rolle bestemte annonser, reklamer osv. spiller, hva angår konverteringene dine, i disse rapportene.

Du kan for eksempel se hvor Search Ads 360-klikk vises i konverteringstraktene kunder følger frem til nettstedet ditt, ved å gå til Konverteringer > Multikanalstrakter > Toppbaner for konvertering, og klikke på SA360-filteret øverst i rapporten.

Konverteringer > Attribusjon-rapportene

Innholdet i rapportene

Med verktøyet for sammenligning av modeller kan du sammenligne ulike modeller for tilordning av kreditt til søkeannonsering og annen trafikk. Du kan velge blant flere basismodeller, eller du kan lage din egen modell som tilordner kreditt til klikk og visninger på den måten som er mest hensiktsmessig for bedriften din.

Ved å sammenligne attribusjonsmodeller kan du identifisere Search Ads 360-kampanjer som kan være verdsatt for høyt eller lavt i den attribusjonsmodellen du for øyeblikket bruker, og justere investeringene dine i henhold til dette.

Hvis du har slått på databasert attribusjon og innfrir kravene, så omfatter den egendefinerte databaserte modellen din allerede Search Ads 360-dataene dine.

Slik bruker du verktøyet for sammenligning av modeller

Slik bruker du en grunnleggende attribusjonsmodell:

  1. Klikk på SA360-filteret øverst i rapporten.
  2. Velg én eller flere attribusjonsmodeller i menyene ovenfor tabellen.

Hvis du gjorde det mulig å dele Search Ads 360-kostnadsdata da du knyttet kontoene dine sammen, får du dessuten se Forbruk- og CPA-verdiene for Search Ads 360-kampanjene.

Vær oppmerksom på at du må velge SA360-filteret for å kunne se Search Ads 360-kostnadsdata. Alle-filteret har ikke støtte for Search Ads 360-kostnadsdata.

Slik oppretter du en egendefinert attribusjonsmodell:

  • Velg Opprett ny egendefinert modellVelg modell-menyen.
  • Gi modellen et navn, og velg en av de fire grunnmodellene for å fastsette hvordan kreditt skal fordeles mellom kontaktpunkter i konverteringstrakten.
  • Bruk Juster kreditt basert på brukerengasjement- og Bruk egendefinerte kredittregler-delene for å tilpasse attribusjonsmodellen ytterligere.

Floodlight-konverteringsdata

Floodlight-konverteringsdata er tilgjengelige hvis du også har knyttet den tilhørende Campaign Manager-kontoen sammen med Analytics 360-kontoen din. Hvis dataene er tilgjengelige, kan du velge de ved å klikke på Floodlight-alternativet på Utforsker-fanen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?