Esemény- és paraméteradatok (Google Analytics for Firebase)

Ez a cikk a Google Analytics for Firebase által automatikusan naplózott események neveit és paramétereit ismerteti. Ezek a részletek a nyers eseményadatokhoz a BigQuery-ben vagy a Google Címkekezelőn keresztül történő hozzáférés során lehetnek hasznosak. Ezen események természetéről további információt az Automatikusan gyűjtött események című témakörben talál.

Események

Esemény neve Paraméterek
ad_click
Nincs exportálva a BigQuery-be
ad_event_id
ad_impression
Nincs exportálva a BigQuery-be
ad_event_id
app_clear_data nincs
app_exception fatal, timestamp
app_remove nincs
app_update previous_app_version
dynamic_link_app_open source, medium, campaign, link_id, accept_time
dynamic_link_app_update source, medium, campaign, link_id, accept_time
dynamic_link_first_open source, medium, campaign, link_id, accept_time
error firebase_error, firebase_error_value
firebase_campaign source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid
first_open previous_gmp_app_id, previous_first_open_count, updated_with_analytics
first_visit nincs
in_app_purchase product_id, product_name, price, price_is_discounted, value, currency, quantity, app_version
notification_dismiss message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic
notification_foreground message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic
notification_open message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic
notification_receive message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic
os_update previous_os_version
session_start nincs
user_engagement engagement_time

Paraméterek

Paraméter neve Paraméter típusa Leírás
accept_time hosszú Dinamikus link elfogadási ideje
aclid karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány egyéb kattintásazonosítója
ad_event_id hosszú A Google Mobilhirdetések-esemény egyedi azonosítója
anid karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány hirdetésihálózat-azonosítója
app_version karakterlánc Alkalmazásverzió
kampány karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány neve
content karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány tartalma
cp1 karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány 1. egyéni paramétere
currency karakterlánc Vásárlás pénzneme. 3 betűs ISO_4217 formátum
engagement_time_msec hosszú A legutóbbi user_engagement esemény óta eltelt további elköteleződési idő (ms)
fatal hosszú Azt jelzi, hogy a kivétel végzetes volt-e (1 = igaz, 0 = hamis)
firebase_conversion hosszú Azt jelzi, hogy ez az esemény konverzió-e vagy sem
firebase_error hosszú Az SDK által jelentett hibakód
firebase_error_value karakterlánc SDK-hibaérték
firebase_event_origin karakterlánc Jelzi az esemény SDK-eredetét
firebase_screen_class karakterlánc Az a képernyőosztály (Activity/UIViewController), amelyen ez az esemény történt
firebase_screen karakterlánc Annak a képernyőnek a neve (manuálisan megadva), amelyen ez az esemény történt
ga_session_id int Olyan egyedi (a session_start esemény időbélyegén alapuló) munkamenet-azonosító, amelyet a rendszer a munkamenet során előforduló összes eseményhez társít.
ga_session_number int A munkamenetben előforduló eseményekhez társított felhasználó szempontjából a munkamenet sorrendben elfoglalt pozíciójához tartozó azonosító monoton növelése (1-től kezdődően) – pl. a felhasználó 1. vagy 5. munkamenete.
gclid karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány Google kattintási azonosítója
link_id karakterlánc Dinamikus linkazonosító
medium karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány médiuma
message_device_time hosszú FCM értesítés kézbesítése az eszközidőhöz viszonyítva
message_id karakterlánc FCM értesítési üzenet azonosítója
message_name hosszú FCM értesítési üzenet neve
message_time hosszú FCM értesítési üzenet ideje (elküldött időbélyegző)
previous_app_version karakterlánc Az alkalmazás előző verzióját jelöli
previous_first_open_count hosszú Azon alkalmak száma, amikor a rendszer first_open eseményt naplózott az adott előfordulás előtt.
previous_os_version karakterlánc Az operációs rendszer előző verzióját jelöli
price dupla (BigQuery)
hosszú mikropénznem (Címkekezelő)
IAP-ár
product_id karakterlánc IAP-termékazonosító
quantity hosszú IAP vásárlási mennyiség
source karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány forrása
system_app hosszú (Csak Android) Függetlenül attól, hogy ez a first_open egy rendszeralkalmazással kapcsolatos
system_app_update hosszú (Csak Android) Függetlenül attól, hogy ez a first_open egy rendszeralkalmazás frissítésével kapcsolatos
term karakterlánc Telepítési/újbóli tevékenységet igénylő kampány keresési kifejezése
timestamp hosszú Egy kivétel időbélyegét jelzi
topic karakterlánc FCM-értesítés témája
updated_with_analytics hosszú Azt jelzi, hogy a first_open eseményt a rendszer egy olyan alkalmazás új verziója frissítésének eredményeként naplózta, amely a Google Analytics rendszerbe épül be.
value hosszú/dupla Kontextusfüggő számérték

Felhasználói tulajdonok

Tulajdon neve Paraméter típusa Leírás
first_open_time int64 Az az – UTC időzóna szerint megadott – időpont, amikor a felhasználó először indította el az alkalmazást (a legközelebbi egész órára kerekítve, ezredmásodpercben megadva)
last_deep_link_referrer Karakterlánc Az utolsó mélylink hivatkozó értéke (a maximális karakterszám 2000)
_ltv_<currency> int64 Pénznemtípusonként felhalmozott LTV (élettartamra vetített érték) (legfeljebb 4 pénznem használható)
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát