Diagnostika napadených webů

Nástroj Diagnostika provádí v pravidelně se opakujících intervalech hodnocení vaší implementace služby Analytics. Formou oznámení vám dává nenásilně najevo, jak si máte Analytics doladit tak, abyste měli záruku nejlepších údajů, výkonu i analýzy.

Obsah tohoto článku:

Souhrn

Služba Analytics pravidelně komunikuje s nástrojem Google Search Console za účelem odhalování domén, které mohly být napadeny (počítačovou kriminalitou). Systém analyzuje výsledky procházení zjištěné vyhledáváním Google na webech, které jsou přiřazené příslušným účtům Analytics. K tomu používá vlastní software a procesy na identifikaci webů potenciálně napadených třetími stranami.

Pokud se zdá, že vaše služba Analytics měří webové stránky, které nástroj Bezpečné prohlížení Google označil za potenciálně napadené, a jste správcem dané služby, zobrazí se vám oznámení s upozorněním na tento problém:

Důsledky

Za napadený web se považuje web, s jehož kódem bylo manipulováno způsoby ku prospěchu třetích stran. Často je tím způsobena újma vám i vašim uživatelům. Taková manipulace může zahrnovat vložení JavaScriptu k přenášení údajů o uživatelích bez souhlasu, instalaci malwaru na zařízení koncového uživatele, spouštění reklam ve vyskakovacích oknech, přesměrování uživatelů na webové stránky, které nechtěli navštívit, změnu dojmu pro koncového uživatele či nakládání s údaji o uživatelích bez souhlasu koncového uživatele.

Další informace o počítačové kriminalitě a obsahu vloženého hackery.

Naším cílem je chránit otevřený internet i vaši firmu tím, že zajistíme, aby váš web nebyl napaden třetími stranami jednajícími bez vašeho souhlasu a souhlasu vašich koncových uživatelů a aby koncoví uživatelé měli z vašeho webu příjemný a bezpečný dojem.

Omezení

Diagnostika, včetně prohledávače Google, nemůže procházet neveřejné stránky (např. chráněné přihlašovací stránkou nebo skryté pomocí blokování v souboru robots.txt). Je tedy možné, že Diagnostika některé stránky přehlédne a u napadených neveřejných stránek nezobrazí oznámení. Kromě toho může vynechat určité stránky kvůli nákladům na provedení, ačkoli se snaží dávat prioritu stránkám s významnou návštěvností.

Interval procházení může být různý – od několika dnů po několik týdnů. Pokud změny nebo opravy proběhly nedávno, nemusí je výsledky započítávat, dokud se stránka znovu nezkontroluje. Tým služby Bezpečné prohlížení však reaguje na žádosti o kontrolu do 72 hodin. Požadavek na kontrolu tedy odešlete ihned po nápravě jakéhokoli problému.

Prošetření a náprava

Jakmile obdržíte oznámení o napadeném webu, nejprve toto upozornění prošetřete. Postupujte podle těchto pokynů. Jakmile se potvrdí, že byl váš web napaden, měli byste přijmout okamžitá opatření k odstranění škodlivého kódu stránek. Také si uvědomte, že přijaté oznámení se netýká konkrétního umístění nebo problému. Měli byste tedy provést široký audit, abyste zajistili kompletnost a potvrdili, že byl odstraněn veškerý škodlivý kód.

Po dokončení požádejte o kontrolu vašeho webu. Pokyny najdete zde.

Nahlášené stránky nepatří na web

Pokud web (nebo weby) uvedený v oznámení patří do domény, kterou neznáte, je pravděpodobné, že tento web ve svém měřicím kódu váš účet Analytics uvedl omylem. Jako první byste měli vytvořit filtr, kterým nežádoucí údaje o provozu z dané domény co nejdříve vyloučíte. Pak se zkuste obrátit na webmastera těchto stránek a požádat o nápravu.

Pokud daný web (nebo weby) uvedený v oznámení patří do domény, kterou znáte nebo s vámi má nějakou souvislost, ale kterou nechcete považovat za součást daného webu, nejspíš v rámci jedné a té samé domény existuje více různých webů a nejsou mezi nimi stanoveny jasné hranice. V každém případě byste měli reagovat přímo na oznámení o napadeném webu nebo kontaktovat příslušného vlastníka webu a o problému jej informovat.

Web je vyčištěný, stále se ale zobrazuje upozornění

Pokud se oznámení stále zobrazuje, i když jste potvrdili, že váš web není napaden (nebo již byl vyčištěn), pak je možné že Google jen musí váš web přezkoumat. V takovém případě co nejdříve požádejte Google o přezkoumání vašeho webu. Pokyny najdete zde.

Pokud se i přesto oznámení stále zobrazuje, doporučujeme nadnést tento problém na fóru podpory webmasterů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?