Google Ad Manager-opbrengstschakelaar

Statistieken gebaseerd op opbrengsten van GAM en GAM-aanvulling verbergen in bepaalde Analytics-weergaven.

Met de schakelaar voor weergave van Google Ad Manager-opbrengst kunnen uitgevers die de integratie van Ad Manager/Analytics 360-rapportage gebruiken, in bepaalde Analytics-weergaven statistieken verbergen die zijn gebaseerd op de opbrengst van GAM en GAM-aanvulling.

In dit artikel:

Hoe het werkt

Een van de voordelen van integratie van Ad Manager-rapportage is de mogelijkheid opbrengstgegevens weer te geven in Analytics 360. Met de schakelaar voor weergave van Google Ad Manager-opbrengst kunnen uitgevers de weergave van opbrengsten beheren voor gelinkte Ad Manager-netwerken binnen Analytics 360.

Met de opbrengstschakelaar kunt u in specifieke Analytics-weergaven statistieken verbergen op basis van potentieel gevoelige opbrengst van GAM en GAM-aanvulling. U kunt de schakelaar gebruiken om de toegang te beperken van consultants, aannemers en werknemers die de opbrengstgegevens niet mogen zien.

Opmerking:

Uitgevers die integratie met AdX en AdSense gebruiken in plaats van aanvulling via GAM, kunnen statistieken gebaseerd op de opbrengst van AdX en AdSense niet verbergen.

Vereisten

  1. Een aan een Ad Manager-netwerk gelinkte Analytics 360-property.
  2. Beheerderstoegang tot de Analytics 360-property.

Opbrengstgegevens verbergen

Volg de onderstaande stappen om Ad Manager-opbrengstgegevens te verbergen in specifieke weergaven in Analytics 360:

DoubleClick for Publishers linking is found in the Analytic administration for a property.

  1. Ga naar het gedeelte 'Google Ad Manager koppelen' van een Analytics 360-property die is gelinkt aan een Ad Manager-netwerk (Analytics 360 > Beheer > kolom Property > Google Ad Manager).
  2. Klik op Google Ad Manager.
  3. Klik op Google Ad Manager koppelen
  4. Vink in de kolom Google Ad Manager-opbrengst verbergen de selectievakjes aan naast de weergaven waarvoor u de opbrengstgegevens wilt verbergen.
  5. Open een rapport waarin gebruik wordt gemaakt van een van de Analytics 360-weergaven om te controleren of de opbrengstgegevens verborgen zijn. 

The revenue toggle allows you to hide DFP revenue from specific Analytics 360 views.

Verborgen velden

Wanneer u Google Ad Manager-opbrengst verbergen inschakelt, worden alle velden verborgen die zijn gebaseerd op de opbrengst van GAM en GAM-aanvulling. Dit geldt ook voor door het systeem gedefinieerde statistieken die op een van deze velden zijn gebaseerd en voor door de gebruiker gedefinieerde berekende statistieken.

Wanneer de schakelaar is geactiveerd, worden op opbrengst gebaseerde statistieken verborgen op het dataweergaveniveau van Analytics 360. De schakelaar heeft invloed op de API, op kernrapporten, aangepaste rapporten, berekende statistieken en dashboardwidgets.

Opmerking: BigQuery wordt niet beïnvloed door de schakelaar 'Google Ad Manager-opbrengst verbergen'.

Opbrengstgegevens voor AdX en AdSense

De schakelaar Google Ad Manager-opbrengst verbergen heeft alleen invloed op de weergave van opbrengsten van GAM en GAM-aanvulling. Weergave van de opbrengsten van AdX en AdSense wordt door deze schakelaar niet beïnvloed.

Bekijk onze handleidingen voor ontwikkelaars voor informatie over hoe u de User ID kunt toevoegen aan uw trackingcode.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?