Google Ad Manager-annonseenheter i rapporteringen [beta]

Se og opprett rapporter i Analytics ved hjelp av dimensjonene for GAM-annonseenheter.

Atomenheten for analyse i Google Analytics er siden, mens det i Google Ad Manager ofte fokuseres på individuelle annonser og annonseenheter. Ved å hente annonseenheter fra Ad Manager til Analytics får du en delt oversikt over analyse og kommunikasjon og et bedre grunnlag for å iverksette tiltak. Bruk av Ad Manager-annonseenheter i Analytics gir publisister en forståelse av den demografiske sammensetningen av brukere for enkeltstående annonseenheter.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forutsetninger

 1. Google Analytics 360.
 2. Slå på integrering med Google Ad Manager.

Eksempler på bruk

Alle publisister er forskjellige, men her er noen måter du kan bruke Ad Manager-annonseenheter på i rapportene dine:

 • Demografisk analyse av eksisterende annonseenheter: Bestem den demografiske sammensetningen av annonseenhetene som publisister selger til annonsører.
 • Ta smarte beslutninger hva angår prissetting: Skal alle annonseenheter ha samme prissetting for annonsører, eller kan enkelte seksjoner tilby mer verdifulle brukere?

Slik fungerer det

Annonseenhetene har en trestruktur som brukes til å segmentere beholdningen av tilgjengelige annonseplasser. Google Ad Manager 360 har fem hierarkiske nivåer i treet, og Google Ad Manager har to hierarkiske nivåer i treet.

Tenk på en annonseenhet som en hierarkisk samling av tilgjengelige annonsevisninger. Dette hierarkiet danner en trestruktur på opptil fem nivåer. Et tradisjonelt avisnettsted kan for eksempel ha en annonseenhet på overordnet nivå for de viktigste delene (f.eks. sport, økonomi og vær), annonseenheter på andre nivå for sportstyper (f.eks. baseball, fotball og hockey), annonseenheter på tredje nivå for ulike ligaer (f.eks. NFL, NCAA), annonseenheter på fjerde nivå for lag og poengtall, og annonseenheter på femte nivå for spesifikke lag. På denne måten kan avisen målrette annonsene til en annonsør mot delene av nettstedet der brukerne sannsynligvis er mest mottakelige.

Annonseenheter på et tradisjonelt avisnettsted.

Andre sekundære dimensjoner

Google Analytics-rapportene for publisister (Atferd > Publisist) innbefatter seks nye, sekundære dimensjoner.

 1. Bane for GAM-annonseenhet: Her kan du se den fullstendige annonseenhetsbanen som brukes for å levere visninger i Ad Manager. Dimensjonene på hvert enkelt nivå brukes for å dele inn beregningene på det aktuelle hierarkinivået.
 2. GAM-annonseenhet på første nivå
 3. GAM-annonseenhet på andre nivå
 4. GAM-annonseenhet på tredje nivå
 5. GAM-annonseenhet på fjerde nivå
 6. GAM-annonseenhet på femte nivå

I diagrammet ovenfor er hver node tilordnet følgende annonseenhet:

 1. Annonseenhetsbane = Sport/Fotball/NFL/Lag/Giants
 2. Annonseenhet på første nivå = Sport
 3. Annonseenhet på andre nivå = Fotball
 4. Annonseenhet på tredje nivå = NFL
 5. Annonseenhet på fjerde nivå = Lag
 6. Annonseenhet på femte nivå = Giants

Dimensjonene for GAM-annonseenheter er tilgjengelige i Sider-rapporten for publisister, Henvisningsadresser-rapporten for publisister og den egendefinerte rapporten i Google Analytics.

Eksempel: Mål effekten av annonseenheter på brukerengasjement

Ingen publisister er helt like, men her er et eksempel på hvordan du kan opprette en egendefinert rapport ved hjelp av dimensjonene for Google Ad Manager-annonseenheter:

 1. Opprett en egendefinert rapport, og ta med GAM-inntekt og GAM-inntekt per 1000 økter som beregninger.
 2. Ta med en dimensjon for annonseenheten din på lavest nivå (GAM-annonseenhet på andre nivå hvis du bruker Ad Manager, GAM-annonseenhet på femte nivå hvis du bruker Ad Manager 360).
 3. Kjør rapporten, og prøv å sortere etter én beregning og deretter den andre.

Har enkelte annonseenheter en eksepsjonell inntekt per 1000 økter? I så fall kan det være lurt å lede flere brukere dit. Du tjener penger på disse annonseenhetene, og de får brukerne til å bli værende lengre på nettstedet ditt.

Se Ad Manager-rapporter

Når du har fullført fremgangsmåten ovenfor, skal du kunne se Ad Manager-data i Analytics. Du trenger bare å logge på GA-kontoen din, så finner du rapportene under Atferd > Publisist. Artikkelen om Ad Manager-rapporter inneholder definisjoner av beregningene du kommer til å se, og eksempler på de nye rapportene du finner i Analytics.

Andre ting å ta hensyn til

 1. User ID støttes ikke. Hvis du aktivt angir User ID i koden din, anbefaler vi ikke denne integreringen.
 2. Ad Manager-annonser i mobilapper og videoannonser støttes ikke ved lansering.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?