Osvedčené postupy na predchádzanie odosielaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti

Zabránenie odosielaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti Googlu pri zhromažďovaní údajov pre Analytics.

Pravidlá Googlu v záujme ochrany súkromia používateľa stanovujú, že Googlu nesmiete posielať žiadne údaje, ktoré by mohol použiť alebo rozpoznať ako údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb okrem iného zahŕňajú informácie, ako sú e-mailové adresy, súkromné čísla mobilných telefónov a rodné čísla. Keďže sa právne predpisy v rámci rôznych krajín a území líšia a Google Analytics možno používať rozličnými spôsobmi, v prípade pochybností, či určité údaje môžu predstavovať údaje umožňujúce zistenie totožnosti, sa obráťte na právneho zástupcu.

Zistite viac o tom, čo Google považuje za údaje umožňujúce zistenie totožnosti.

Pri implementácii služby Analytics v súvislosti s vlastníctvom postupujte podľa osvedčených postupov v tomto článku. Znížite tým riziko, že by ste Googlu odosielali informácie umožňujúce zistenie totožnosti.

Obsah tohto článku:

Identifikátory používateľov

Pred použitím identifikátorov User-ID si prečítajte pokyny pre User-ID.

Webové adresy a názvy stránok

Základná značka stránky Analytics zhromažďuje webovú adresu a názov každej zobrazenej stránky. V týchto webových adresách a názvoch sa často neúmyselne odosielajú údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Cesta ani parametre webovej adresy nesmú obsahovať údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Ak je možné, že vaše webové adresy, parametre webovej adresy alebo názvy obsahujú takéto údaje, budete ich musieť odstrániť. Môžete pridať kód analytics.js, ktorý bude meniť webovú adresu pred jej odoslaním do služby Analytics. Ak chcete napríklad zmeniť webovú adresu na „example.com/priklad?a=b“, použite tento kód:
ga('set', 'location', 'http://example.com/priklad?a=b');
Prečítajte si referencie pre vývojárov.

Podobne môžete zmeniť pred odoslaním do služby Analytics aj názov stránky. Ak ho napríklad chcete zmeniť na „Dokument“, použite tento kód:
ga('set', 'title', 'Dokument');
Prečítajte si referencie pre vývojárov.

Existujú aj ďalšie postupy, ktoré bránia odosielaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti prostredníctvom webových adries. Nájdete ich v osvedčených postupoch na predchádzanie odosielaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti.

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb zadané používateľmi

Návštevníci a používatelia webových stránok niekedy zadávajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb do vyhľadávacích polí a polí formulárov. Takéto informácie zadané používateľmi musíte pred odoslaním do služby Analytics odstrániť.

Import údajov

Pred importom údajov alebo nahraním údajov do služby Analytics si prečítajte pravidlá používania nahraných údajov.

Funkcie služby Analytics a riziká týkajúce sa súkromia

Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať tomu, aby pri používaní nasledujúcich funkcií nedochádzalo k odosielaniu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb do služby Analytics. Ide napríklad o rodné čísla, emailové adresy alebo akékoľvek podobné identifikátory osôb či údaje, ktoré trvale identifikujú určité zariadenie, ako je napríklad jedinečný identifikátor mobilného telefónu (ak takýto identifikátor nie je možné obnoviť):

  • Prepísanie identifikátora User-ID
  • Všetky vlastné dimenzie
  • Dimenzie kampane: zdroj, médium, kľúčové slovo, kampaň, obsah
    Ubezpečte sa, že do vlastných parametrov kampane utm_source, utm_medium, utm_term, utm_campaign a utm_content nie sú zahrnuté údaje umožňujúce zistenie totožnosti.
  • Dimenzie vyhľadávania na webe: výraz hľadaný na webekategória vyhľadávania na webe
  • Dimenzie udalostí: kategória udalosti, akcia udalosti a štítok udalosti

Geolokácia

Ak zhromažďujete údaje geolokácie, uistite sa, že nejde o údaje systému GPS ani podrobné údaje o polohe, pretože by mohli viesť k vyvodzovaniu logických záverov o jednotlivcovi. Podrobné údaje o polohe sa v službe Analytics definujú ako údaje o ľubovoľnej oblasti menšej než 2,6 štvorcového kilometra vrátane akýchkoľvek údajov o zemepisnej šírke a dĺžke. V niektorých prípadoch sa môže poštové smerovacie číslo vzťahovať na jediné obydlie (napríklad v Spojenom kráľovstve), a preto ho do služby Analytics nemožno odosielať.

AdSense

Ak používate AdSense, prečítajte si v centre pomoci služby AdSense osvedčené postupy na predchádzanie odosielaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti a riaďte sa nimi.

Vylúčenie zodpovednosti v súvislosti so zákonom HIPAA

Ak spoločnosť Google neuvedie písomne inak, nemá v úmysle, aby používanie služby Google Analytics vytváralo záväzky v zmysle zákona Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) v platnom znení, a netvrdí, že služba Google Analytics spĺňa požiadavky zákona HIPAA. Ak ste (alebo sa stanete) zahrnutou osobou alebo obchodným partnerom v zmysle zákona HIPAA, službu Google Analytics nesmiete využívať na žiaden účel ani žiadnym spôsobom, ktorý by zahŕňal chránené zdravotné informácie, ak vám na takéto použitie spoločnosť Google vopred neudelila písomný súhlas.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false