Theo dõi Accelerated Mobile Pages (AMP)

Accelerated Mobile Pages yêu cầu một thẻ Analytics khác.

Accelerated Mobile Pages (AMP) là định dạng trang nguồn mở cho web di động nhằm giúp các trang của bạn có thể hiển thị gần như ngay lập tức trên các thiết bị di động. Các trang AMP tương tự như các trang HTML và tải trong bất kỳ trình duyệt nào. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng analytics.js trên Accelerated Mobile Pages, do đó một thẻ Analytics khác được cung cấp riêng cho AMP.

Thu thập dữ liệu Analytics được triển khai dưới dạng lớp ở trên cùng của Measurement Protocol. Mã nhận diện người dùng được tạo một cách ngẫu nhiên và được lưu trữ trong localStorage hoặc cookie. Số nhận dạng người dùng được đặt lại khi người dùng xóa cookie và bộ nhớ cục bộ. Thẻ AMP hỗ trợ cắt ngắn IP như được mô tả trong Ẩn danh địa chỉ IP trong Analytics. Dữ liệu từ các tài liệu AMP luôn được ẩn danh IP.

Analytics AMP hỗ trợ chọn không tham gia Analytics. Nếu cài đặt chọn không tham gia, thu thập dữ liệu Analytics sẽ bị vô hiệu hóa.

Accelerated Mobile Pages cho phép người dùng tương tác với nội dung từ một nhà xuất bản trên nhiều trang web trong cùng một phiên. Tìm hiểu thêm về chỉ số dựa trên phiên được thu thập từ Accelerated Mobile Pages.

Yêu cầu

Để sử dụng Analytics trên trang AMP, bạn phải:

Khả năng và giới hạn

Analytics AMP cho phép bạn thu thập dữ liệu sau đây:

 • Trang dữ liệu: Tên miền, đường dẫn, tiêu đề trang
 • Dữ liệu người dùng: client ID, múi giờ
 • Dữ liệu duyệt: liên kết giới thiệu, ID xem trang duy nhất
 • Dữ liệu trình duyệt: chiều cao màn hình, chiều rộng màn hình, tác nhân người dùng
 • Dữ liệu tương tác: chiều cao trang và chiều rộng trang
 • Dữ liệu sự kiện
Analytics cho AMP hiện bị hạn chế nhiều khả năng hơn so với Analytics chuẩn; các khả năng của AMP sẽ được thêm vào theo thời gian.

Các cân nhắc về theo dõi bổ sung

API ID ứng dụng AMP của Google đã được đưa ra gần đây để cải thiện phân tích người dùng trên các trang được phân phối trên miền của bạn và các trang AMP được phân phối trong các thiết bị xem của Google. Ngoài việc phân phối nội dung AMP siêu nhanh trên miền của chính bạn, nội dung AMP cũng sẽ được phân phối trực tiếp qua các thiết bị xem của Google. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng API ID ứng dụng khách AMP của Google việc phân phối các trang trong ít nhất trong hai ngữ cảnh—trong thiết bị xem của Google và trên trang web của bạn—sẽ dẫn đến nhiều danh tính cho một người dùng duy nhất tương tác với nội dung của bạn trên cả hai (hoặc nhiều hơn) các điểm tiếp xúc.

Phân tích trên bộ nhớ đệm và không trên bộ nhớ đệm

Nếu muốn hiểu sâu hơn về cách người dùng tương tác với các trang AMP trên bộ nhớ cache so với miền của chính bạn, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để gửi dữ liệu đó đến Analytics thông qua thứ nguyên tùy chỉnh:

 1. Thêm thứ nguyên tùy chỉnh mới thông qua giao diện Analytics. Đặt đây làm thứ nguyên cấp truy cập và ghi lại số chỉ mục.
 2. Thêm cấu hình sau vào thẻ phân tích trên trang AMP của bạn:
  
   extraUrlParams: {
   'cd<index 1="" from="" step="">': '${ampdocHost}'
  }
  
  Ví dụ: Nếu chỉ mục là 5 thì cấu hình sẽ là:
  extraUrlParams: {
   'cd5': '${ampdocHost}'
  }
  
 3. Khởi chạy lại các trang AMP và bạn sẽ thấy tên máy chủ lưu truyền sang thứ nguyên tùy chỉnh mới.
 4. Sau khi khởi chạy lại các trang AMP, bạn có thể thiết lập Báo cáo tùy chỉnh bằng thứ nguyên tùy chỉnh mới hoặc truy cập thứ nguyên tùy chỉnh trong bất kỳ quy trình báo cáo thông thường nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố