Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Vplyv vzorkovania a spracovania Analytics na remarketingové segmenty publika

Vzorkovanie

Keď definujete remarketingové publikum, Analytics doň pridá používateľov na základe vami vybratých kritérií. Keď budete dané publikum zdieľať so službou Google Ads, Google Ads tým získa zoznam používateľov, ktorým možno zobrazovať remarketingové reklamy.

Keď Analytics na zvýšenie rýchlosti dopytu prehľadu použije vzorkovanie, nebude to mať žiaden vplyv na remarketingové publikum. Analytics bude mať v takom prípade všetky údaje o používateľoch. Informácie v prehľadoch sú vzorkou celej množiny údajov, publikum sa však vyplní na základe všetkých údajov.

Ak však použijete vzorkovanie prostredníctvom reťazca _setSampleRate (ga.js alebo dc.js) alebo sampleRate (analytics.js), určité percento používateľov bude automaticky vylúčené z údajov Analytics, a teda aj z možnosti ich zahrnutia do vašich remarketingových segmentov publika.

Spracovanie

Na zabezpečenie optimálneho spracovania pre remarketingové segmenty publika (remarketingové zoznamy v službe Google Ads) vytvorí Analytics dve triedy segmentov publika a spracuje údaje o prístupoch buď v reálnom čase, alebo raz za deň. Analytics spracováva remarketingové segmenty publika na úrovni vlastníctva, takže všetky segmenty publika vo vlastníctve sú spracované podľa rovnakého harmonogramu.

Spracovanie v reálnom čase

180-dňová ochranná lehota, počas ktorej sú všetky remarketingové segmenty publika vo vlastníctve Analytics spracovávané v reálnom čase, začína plynúť v momente, keď aktivujete remarketing.

Keď vytvoríte nové remarketingové publikum, začne plynúť 180-dňová ochranná lehota, počas ktorej sú všetky segmenty publika vo vlastníctve Analytics spracovávané v reálnom čase.

Ak vlastníctvo Analytics obsahuje aspoň jedno remarketingové publikum, ktoré je v súčasnosti zacielené v aktívnej kampani Google Ads, potom sa všetky remarketingové segmenty publika pre toto vlastníctvo spracovávajú v reálnom čase.

Platí tiež 180-dňová ochranná lehota, počas ktorej sú všetky remarketingové segmenty publika vo vlastníctve spracovávané v reálnom čase, ktorá začína plynúť v momente, kedy bolo publikum naposledy zacielené v aktívnej kampani Google Ads.

Denné spracovanie

Ak neboli v aktívnej kampani Google Ads zacielené žiadne segmenty publika vo vlastníctve už viac ako 180 dní, potom Analytics tieto segmenty publika spracuje raz za deň.

Vplyv spracovania na veľkosť zoznamu

Pre segmenty publika používané ako remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní a segmenty publika používané v obsahovej reklame platia rôzne podmienky, pri ktorých môžu získavať používateľov, a teda obsahovať značne odlišné počty používateľov.

Inzercia vo vyhľadávaní

Pravidlá ochrany súkromia Google umožňujú službe Analytics po obmedzenú dobu pridávať používateľov do segmentov publika, ktoré sa používajú ako remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní.

  • Segmenty publika spracovávané v reálnom čase získavajú používateľov podľa očakávaní, pretože Analytics môže pridávať používateľov počas dĺžky trvania, ktorú povoľujú pravidlá ochrany súkromia Google.
  • Segmenty publika spracovávané raz za deň nezískavajú používateľov, pretože Analytics nemôže pridávať používateľov počas dĺžky trvania, ktorú povoľujú pravidlá ochrany súkromia Google.

Obsahová reklama

Pre remarketingové segmenty publika používané v kampaniach v Obsahovej sieti neplatia tie isté obmedzenia ochrany súkromia a používateľov získavajú podľa očakávaní bez ohľadu na to, či sú spracovávané v reálnom čase alebo na dennej báze.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false