Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Πώς η δειγματοληψία και η επεξεργασία στο Analytics μπορούν να επηρεάσουν τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ

Δειγματοληψία

Όταν ορίζετε ένα κοινό επαναληπτικού μάρκετινγκ, το Analytics προσθέτει χρήστες στο συγκεκριμένο κοινό με βάση τα κριτήρια που επιλέγετε. Όταν μοιράζεστε αυτό το κοινό με το Google Ads, τότε το Google Ads έχει μια λίστα χρηστών που καθίστανται διαθέσιμοι να βλέπουν τις διαφημίσεις σας επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Όταν το Analytics εφαρμόζει δειγματοληψία, ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα ενός ερωτήματος αναφοράς, η συγκεκριμένη δειγματοληψία δεν έχει καμία επίδραση στα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ. Σε αυτήν την περίπτωση, το Analytics έχει όλα τα δεδομένα χρηστών. Οι πληροφορίες στις αναφορές είναι ένα δείγμα ολόκληρου του συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων, αλλά το κοινό συμπληρώνεται από όλα τα δεδομένα.

Ωστόσο, αν εφαρμόσετε δειγματοληψία μέσω του _setSampleRate (ga.js ή dc.js) ή του sampleRate (analytics.js), τότε ένα ποσοστό χρηστών αποκλείεται απαραίτητα από τα δεδομένα του Analytics και, συνεπώς, από την πιθανότητα να συμπεριληφθεί στα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Επεξεργασία

Προκειμένου να παρέχεται η βέλτιστη επεξεργασία για τα είδη επαναληπτικού μάρκετινγκ (λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Google Ads), το Analytics δημιουργεί δύο κατηγορίες κοινού και επεξεργάζεται δεδομένα επισκέψεων για αυτές είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μία φορά την ημέρα. Καθώς το Analytics επεξεργάζεται τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ σε επίπεδο ιδιότητας, όλα τα είδη κοινού σε μια ιδιότητα υπόκεινται σε επεξεργασία στο ίδιο πρόγραμμα.

Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο

Όταν ενεργοποιήσετε το επαναληπτικό μάρκετινγκ ξεκινάει μια περίοδος χάριτος 180 ημερών κατά την οποία όλα τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ σε μια ιδιότητα του Analytics υπόκεινται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Όταν δημιουργήσετε ένα νέο κοινό επαναληπτικού μάρκετινγκ, ξεκινάει μια περίοδος χάριτος 180 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα είδη κοινού σε μια ιδιότητα του Analytics υπόκεινται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Εάν μια ιδιότητα του Analytics περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κοινό επαναληπτικού μάρκετινγκ το οποίο, προς το παρόν, στοχεύεται σε μια ενεργή καμπάνια του Google Ads, τότε όλα τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ για την ιδιότητα υπόκεινται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, υπάρχει μια περίοδος χάριτος κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ σε μια ιδιότητα υπόκεινται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο ο οποίος ξεκινάει με την τελευταία φορά στόχευσης κάποιου κοινού σε μια ενεργή καμπάνια του Google Ads.

Ημερήσια επεξεργασία

Όταν κανένα από τα είδη κοινού σε μια ιδιότητα δεν έχουν στοχευθεί σε μια ενεργή καμπάνια του Google Ads για περισσότερες από 180 ημέρες, τότε το Analytics επεξεργάζεται αυτά τα είδη κοινού μία φορά την ημέρα.

Πώς η επεξεργασία επηρεάζει το μέγεθος της λίστας

Τα είδη κοινού τα οποία χρησιμοποιούνται ως λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης και είδη κοινού που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις προβολής υπόκεινται σε διαφορετικές συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να συγκεντρώσουν χρήστες και να έχουν επομένως αισθητά διαφορετικό αριθμό χρηστών.

Διαφημίσεις αναζήτησης

Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google προβλέπεται μόνο ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Analytics μπορεί να προσθέτει χρήστες στα είδη κοινού που χρησιμοποιούνται ως λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης.

  • Τα είδη κοινού που υπόκεινται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο συγκεντρώνουν χρήστες όπως αναμένεται, επειδή το Analytics μπορεί να προσθέτει χρήστες κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην πολιτική απορρήτου της Google.
  • Τα είδη κοινού που υπόκεινται σε επεξεργασία μία φορά την ημέρα δεν συγκεντρώνουν χρήστες, επειδή το Analytics δεν μπορεί να προσθέτει χρήστες κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην πολιτική απορρήτου της Google.

Διαφημίσεις προβολής

Τα είδη κοινού που χρησιμοποιούνται στις καμπάνιες για το Δίκτυο προβολής δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς απορρήτου και συγκεντρώνουν χρήστες όπως αναμένεται, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο ή σε ημερήσια βάση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false