Vliv vzorkování a zpracování v Analytics na segmenty publika pro remarketing

Vzorkování

Když definujete segment publika pro remarketing, služba Analytics do něj zahrne uživatele na základě kritérií, která zvolíte. Pokud tento segment publika sdílíte s Google Ads, získá služba Google Ads seznam uživatelů, kterým se mohou zobrazovat vaše remarketingové reklamy.

Když se v Analytics vzorkování použije s cílem zvýšit rychlost dotazu na přehled, nemá vliv na segmenty publika pro remarketing. V tomto případě má služba Analytics k dispozici údaje o všech uživatelích. Informace v přehledech představují jen vzorek souboru dat, ale uživatelé budou do segmentu publika přibývat z celého tohoto souboru.

Pokud však vzorkování provedete pomocí parametru _setSampleRate (ga.js nebo dc.js), případně sampleRate (analytics.js), je z vašich dat Analytics nutně vyloučeno určité procento uživatelů, kteří se tedy nemohou stát součástí segmentů publika pro remarketing.

Zpracování

Kvůli optimálnímu zpracování pro segmenty publika pro remarketing (remarketingové seznamy v Google Ads) vytvoří Analytics dvě třídy publika a údaje o požadavcích pro ně zpracovává v reálném čase nebo jednou denně. Segmenty publika pro remarketing zpracovává Analytics na úrovni služby, takže jsou všechna publika zpracovávána podle téhož plánu.

Zpracování v reálném čase

Devadesátidenní dodatečná lhůta, v níž jsou veškeré segmenty publika pro remarketing v Analytics zpracovávány v reálném čase, začíná, když aktivujete remarketing.

Když vytvoříte nový segment publika pro remarketing, začne devadesátidenní dodatečná lhůta, v níž jsou v Analytics veškeré segmenty publika zpracovávány v reálném čase.

Pokud služba Analytics zahrnuje alespoň jeden segment publika pro remarketing, na který aktuálně cílí aktivní kampaň v Google Ads, budou všechny segmenty publika pro remarketing zpracovávány v reálném čase.

Existuje i devadesátidenní dodatečná lhůta, v níž jsou všechny segmenty publika pro remarketing ve službě zpracovávány v reálném čase, která začne ve chvíli, kdy byl segment publika naposledy cílem aktivní kampaně v Google Ads.

Denní zpracování

Pokud se žádný segment publika ve službě nestal cílem aktivní kampaně v Google Ads déle než 180 dnů, začne Analytics zpracovávat publika jednou denně.

Vliv zpracování na velikost seznamu

Segmenty publika používané jako remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání a segmenty publika používané v inzerci v Obsahové síti podléhají různým podmínkám, za nichž mohou akumulovat uživatele, a proto mohou výrazně odlišné počty uživatelů.

Inzerce ve vyhledávání

Zásady ochrany soukromí společnosti Google umožňují jen omezené období, během něhož může Analytics přidávat uživatele do segmentů publika používaných jako remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání.

  • Segmenty publika zpracovávané v reálném čase akumulují uživatele dle očekávání, protože Analytics může přidávat uživatele během období určeného v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.
  • Segmenty publika zpracovávané jednou denně neakumulují uživatele, protože Analytics nemůže přidávat uživatele během období určeného v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Inzerce v Obsahové síti

Segmenty publika pro remarketing používané v obsahových kampaních nepodléhají stejným zásadám ochrany soukromí a akumulují uživatele dle očekávání bez ohledu na to, zda jsou zpracovávány v reálném čase nebo denně.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?