Konverteringsrapporter med Display & Video 360

Analysera Display & Video 360-data med hjälp av nya och uppdaterade konverteringsrapporter i Analytics.
Denna funktion är endast tillgänglig i Google Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.

När rapportintegrering med Display & Video 360 har aktiverats visas Display & Video 360-specifika dimensioner i konverteringsrapporterna för de vyer som aktiverats i den länkade Analytics 360-egendomen.

I den här artikeln:

Rapporterna Konverteringar > Flerkanalstrattar

Innehåll i rapporterna

Rapportintegreringen med Display & Video 360 gör att du kan se source = dbm och medium = cpm för alla exponeringar och klick från Display & Video 360 som ingår i konverteringsvägen.

Om du använder rapportintegrering med Campaign Manager får du redan alla exponeringar och klick från Display & Video 360, men de markeras som source = dfa och medium = cpm. Om du även aktiverar Display & Video 360-integrering markeras alla exponeringar och klick från Display & Video 360 som source = dbm och medium = cpm, vilket gör det enklare att mäta effekterna av Display & Video 360-kampanjer.

När du använder DV360-filtret högst upp i rapporterna visas bara de konverteringar där en exponering eller ett klick i Display & Video 360 ingick i konverteringsvägen.

DV360-filter för rapportdata

 

Du kan också använda Display & Video 360-specifika dimensioner (DV360 – Annonsör, DV360 – Annonsbeställning, DV360 – Rad, DV360 – Annonsmaterial, DV360 – Webbplats) som primära eller sekundära dimensioner i alla rapporter om flerkanalstrattar.

Observera att om du väljer Campaign Manager som typfilter visas exponeringar och klick både som Campaign Manager/cpm och Display & Video 360/cpm eftersom integreringen med Campaign Manager-rapporter redan ger tillgång till exponeringar och klick från Display & Video 360. Om du vill titta på Campaign Manager-trafik och även kunna urskilja vilka sessioner som avser Display & Video 360 använder du Källa eller någon av DV360-dimensionerna som primär eller sekundär dimension.

Så använder du rapporterna

Rapporterna Flerkanalstrattar fokuserar enbart på sessionerna som leder till konverteringar och ger information om vilken roll displayannonsen, liksom specifika annonser, annonsmaterial och annat, spelar för antalet konverteringar.

Gör så här om du till exempel vill se var exponeringar och klick från Display & Video 360 förekommer i konverteringsvägarna som kunderna tar på din webbplats:

  1. Navigera till Konverteringar > Flerkanalstrattar > Bästa konverteringsvägarna och klicka på filtret DV360 överst i rapporten.
  2. Ändra den primära dimensionen till Övrigt > Förvärv > Väg till källa/media). Display & Video 360-interaktioner är märkta Display & Video 360/cpm i konverteringsvägarna. Nu kan du se kontaktpunkterna före och efter att användarna såg Display & Video 360-annonser.

Rapporterna Konverteringar > Attribution

Innehåll i rapporterna

Med verktyget för jämförelse av modeller kan du jämföra olika attributionsmodeller för displayannonser. Välj mellan flera grundläggande modeller eller skapa en egen attributionsmodell som tillskriver klick och exponeringar betydelse på det sätt som är mest logiskt för din verksamhet.

Genom att jämföra olika attributionsmodeller kan du identifiera Display & Video 360-annonser som kan vara över- eller undervärderade i din nuvarande attributionsmodell och justera investeringarna därefter.

Om du har aktiverat datadriven attribution och uppfyller kraven innefattar den datadrivna modellen din Display & Video 360-data.

Så här använder du verktyget för jämförelse av modeller

Så här använder du en grundläggande attributionsmodell:

  1. Klicka på DV360-filtret högst upp i rapporten.
  2. Välj en eller flera attributionsmodeller på menyerna ovanför tabellen.
  3. Välj en primär dimension som motsvarar önskad aspekt av Display & Video 360-kampanjerna (t.ex. Annonsör, Annonsbeställning, Rad, Webbplats eller Annonsmaterial).

Om du aktiverade delning av kostnadsdata från Display & Video 360 när du länkade dina konton kan du även se värdena Utgifter och CPA för Display & Video 360-kampanjerna. (Observera att Display & Video 360-kostnaden som importeras via denna integrering motsvarar mätvärdet Intäkt i Display & Video 360.)

Så här skapar du en anpassad attributionsmodell:

  • Öppna menyn Välj modell och välj Skapa ny anpassad modell.
  • Ge modellen ett namn och välj en av de fem grundmodellerna som avgör hur attributionsvärdet ska fördelas längs konverteringsvägen.
  • Använd avsnittet Justera saldot vid visningar om du vill ange en övergripande regel för hur visningarna ska värderas.

Välj Avancerat alternativ om du vill ange ett annat attributionsvärde för visningar som föregår en session inom en viss tidsperiod. Du kan till exempel värdera alla visningar till en tiondel av ett klick och värdera visningar som inträffar inom två minuter efter en session till en femtedel.

Använd avsnitten Justera tillskrivningsvärdet utifrån användarnas engagemang och Använd anpassade tillskrivningsvärdesregler om du vill anpassa attributionsmodellen ytterligare.

Floodlight-konverteringsdata

Floodlight-konverteringsdata är tillgänglig om du också har länkat motsvarande Campaign Manager-konto till ditt Analytics 360-konto. Om uppgifterna är tillgängliga kan du enkelt välja dem genom att klicka på alternativet Floodlight på fliken Utforskare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?