Raporty Display & Video 360 z sekcji Konwersje

Analizuj dane Display & Video 360 przy użyciu nowych i zaktualizowanych raportów konwersji Analytics.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Jeśli włączono integrację raportów Display & Video 360, wymiary specyficzne dla Display & Video 360 można zobaczyć w raportach Konwersje w tych widokach, które włączono w połączonej usłudze Analytics 360.

Tematy w tym artykule:

Raporty Konwersje > Ścieżki wielokanałowe

Co zawierają te raporty

Integracja raportów Display & Video 360 umożliwia oznaczenie wszystkich wyświetleń i kliknięć z Display & Video 360, które stanowią część ścieżki konwersji, jako źródło = dbm i medium = cpm.

Jeśli aktualnie korzystasz z integracji raportów Campaign Manager, otrzymujesz już wszystkie dane Display & Video 360 o wyświetleniach i kliknięciach, ale są one oznaczone jako źródło = dfa i medium = cpm. Jeśli włączysz także integrację Display & Video 360, wszystkie wyświetlenia i kliknięcia Display & Video 360 będą oznaczone jako źródło = dbm i medium = cpm, co ułatwi pomiar oddziaływania Twoich kampanii Display & Video 360.

Gdy zastosujesz filtr DV360 do raportów, zobaczysz jedynie te konwersje, które zawierają wyświetlenie lub kliknięcie Display & Video 360 na ścieżce konwersji.

Filtr DV360 stosowany do danych raportu

 

Możesz także zastosować wymiary specyficzne dla Display & Video 360 (DV360 – Reklamodawca, DV360 – Zamówienie reklamowe, DV360 – Element zamówienia, DV360 – Kreacja, DV360 – Witryna) jako podstawowe lub dodatkowe wymiary we wszystkich raportach ścieżek wielokanałowych.

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz Campaign Manager jako filtr typu, będzie można zobaczyć jednocześnie wyświetlenia i kliknięcia Campaign Manager/cpm oraz Display & Video 360/cpm, ponieważ integracja raportów Campaign Manager zapewnia już dostęp do wyświetleń i kliknięć Display & Video 360. Jeśli chcesz przyjrzeć się natężeniu ruchu Campaign Manager, a jednocześnie móc określić, które sesje pochodzą z Display & Video 360, skorzystaj z opcji Źródło lub dowolnego wymiaru DV360 skonfigurowanego jako wymiar podstawowy lub dodatkowy.

Jak korzystać z raportów

Raporty Ścieżki wielokanałowe koncentrują się wyłącznie na sesjach, które doprowadziły do konwersji, więc dają wgląd w rolę, jaką sieć reklamowa oraz poszczególne reklamy, kreacje itp. odegrały w konwersjach.

Możesz na przykład zobaczyć, gdzie na ścieżkach konwersji, którymi klienci docierają do Twojej strony, pojawiają się wyświetlenia i kliknięcia Display & Video 360:

  1. Wybierz kolejno Konwersje > Ścieżki wielokanałowe > Najważniejsze ścieżki konwersji i kliknij filtr DV360 u góry raportu.
  2. Zmień wymiar podstawowy na Inne > Pozyskiwanie > Ścieżka źródła/medium. Interakcje Display & Video 360 na ścieżkach są oznaczone etykietą Display & Video 360/cpm. Możesz dzięki temu prześledzić punkty kontaktu, jakie wystąpiły, zanim użytkownicy zobaczyli reklamy Display & Video 360, oraz po ich obejrzeniu.

Raporty Konwersje > Atrybucja

Co zawierają te raporty

Porównanie modeli konwersji umożliwia porównywanie różnych modeli przypisywania udziału sieciom reklamowym. Możesz wybierać spośród kilku podstawowych modeli lub utworzyć własny model przypisujący udziały kliknięciom i wyświetleniom w sposób najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Dzięki porównaniu modeli atrybucji możesz określić reklamy Display & Video 360, które są przeszacowane lub niedoszacowane w bieżącym modelu atrybucji, i odpowiednio dostosować inwestycje.

Jeśli masz włączoną atrybucję opartą na danych i spełniasz odpowiednie wymagania, Twój niestandardowy model oparty na danych będzie obejmować dane Display & Video 360.

Jak korzystać z porównania modeli konwersji

Aby użyć podstawowego modelu atrybucji:

  1. Kliknij filtr DV360 u góry raportu.
  2. Z menu nad tabelą wybierz co najmniej jeden model atrybucji.
  3. Wybierz wymiar podstawowy, by ocenić odpowiedni aspekt kampanii Display & Video 360 (na przykład Reklamodawca, Zamówienie reklamowe, Element zamówienia, Witryna lub Kreacja).

Jeśli podczas łączenia kont włączono udostępnianie danych o kosztach Display & Video 360, możesz również zobaczyć wartości WydatkiCPA dla kampanii Display & Video 360. (Pamiętaj, że koszty Display & Video 360 importowane przy użyciu tej integracji obejmują dane Przychody z Display & Video 360).

Aby utworzyć niestandardowy model atrybucji:

  • Z menu Wybierz model wybierz opcję Utwórz nowy niestandardowy model.
  • Nazwij model i wybierz jeden z modeli podstawowych, by określić sposób przypisywania udziału punktom kontaktu na ścieżce konwersji.
  • W sekcji Dostosuj kredyt wyświetleń ustal ogólną regułę szacowania wartości wyświetleń.

Możesz użyć Opcji zaawansowanej, by określić inny poziom kredytu wyświetleń, który będzie poprzedzać sesję o określony czas. Możesz np. przypisać wszystkim wyświetleniom 1/10 wartości kliknięcia, ale 1/5 tej wartości wyświetleniom mającym miejsce w ciągu dwóch minut danej sesji.

Dostosuj inne parametry modelu atrybucji w sekcjach Dostosuj kredyt na podstawie zaangażowania użytkownikówZastosuj niestandardowe reguły kredytowe.

Dane konwersji Floodlight

Dane konwersji Floodlight są dostępne, jeśli połączono odpowiednie konto Campaign Manager z kontem Analytics 360. W takim przypadku możesz je wybrać, klikając opcję Floodlight na karcie Eksplorator.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem