Display & Video 360-konverteringsrapporter

Analysér Display & Video 360-dataene dine med de nye og oppdaterte Analytics-konverteringsrapportene.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Når integrasjonen av Display & Video 360-rapporteringen er aktivert, får du se de dimensjonene som er spesifikke for Display & Video 360, i Konverteringer-rapportene som er aktivert i det tilknyttede Analytics 360-området ditt.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Konverteringer > Multikanalstrakter-rapportene

Innholdet i rapportene

Med integrasjonen av Display & Video 360-rapporteringen får du se kilde = dbm og medium = cpm for alle klikk og visninger fra Display & Video 360 som inngår i konverteringstrakten.

Hvis du for øyeblikket bruker integrasjonen av Campaign Manager-rapporteringen, får du allerede se alle klikk og visninger tilknyttet Display & Video 360, men disse er merket som kilde = dfa og medium = cpm. Hvis du også slår på Display & Video 360-integrasjonen, blir alle klikk og visninger tilknyttet Display & Video 360 merket som source = dbm og medium = cpm, og da kan du enklere måle effekten av Display & Video 360-kampanjene dine.

Hvis du bruker DV360-filteret du finner øverst i rapportene, får du utelukkende se de konverteringene der det forekom et klikk eller en visning tilknyttet Display & Video 360 i selve konverteringstrakten.

DV360-filter for rapportdata

 

Du kan også bruke Display & Video 360-spesifikke dimensjoner (DV360-annonsør, DV360-rekvisisjon, DV360-ordrelinje, DV360-reklame, DV360-nettsted) som primære eller sekundære dimensjoner i alle rapporter for multikanalstrakter.

Vær oppmerksom på at hvis du velger Campaign Manager som filtertype, får du se CPM-klikk og -visninger for både Campaign Manager og Display & Video 360. Dette kommer av at integrasjonen av Campaign Manager-rapporteringen allerede gir tilgang til Display & Video 360-klikk og -visninger. Hvis du vil se nærmere på Campaign Manager-trafikk, men også vil kunne skille ut hvilke økter som er tilknyttet Display & Video 360, må du bruke Kilde eller en hvilken som helst av DV360-dimensjonene som primær eller sekundær dimensjon.

Sånn bruker du rapportene

Ettersom rapportene om multikanalstrakter utelukkende har fokus på øktene som førte til konverteringer, får du i disse rapportene et innblikk i hvilken rolle bannerannonsering og blant annet bestemte annonser og reklamer spiller i forbindelse med konverteringene du oppnår.

Hvis du for eksempel vil se hvor i konverteringstrakten som leder kundene frem til nettstedet ditt, Display & Video 360-klikk og visninger forekommer, må du følge fremgangsmåten nedenfor:

  1. Naviger til Konverteringer > Multikanalstrakter > Toppbaner for konvertering, og klikk på DV360-filteret øverst i rapporten.
  2. Endre hoveddimensjonen til Annet > Brukeranskaffelse > Kilde-/mediebane). Display & Video 360-interaksjoner er merket med «Display & Video 360/cpm» i banene. Du kan se kontaktpunktene som forekom både før og etter at brukerne så Display & Video 360-annonser.

Konverteringer > Attribusjon-rapportene

Innholdet i rapportene

Med verktøyet for sammenligning av modeller kan du sammenligne ulike modeller for tilordning av kreditt til bannerannonsering. Du kan velge blant flere basismodeller, eller du kan lage din egen modell som tilordner kreditt til klikk og visninger på den måten som er mest hensiktsmessig for bedriften din.

Hvis du sammenligner ulike attribusjonsmodeller, kan du identifisere Display & Video 360-annonser som er over- eller undervurderte i den nåværende attribusjonsmodellen din. Du kan deretter omfordele investeringene dine i tråd med denne informasjonen.

Hvis du har slått på databasert attribusjon innfrir kravene, så omfatter den egendefinerte databaserte modellen din allerede Display & Video 360-dataene dine.

Sånn bruker du verktøyet for sammenligning av modeller

Slik bruker du en grunnleggende attribusjonsmodell:

  1. Klikk på DV360-filteret øverst i rapporten.
  2. Velg én eller flere attribusjonsmodeller i menyene ovenfor tabellen.
  3. Velg en primær dimensjon for å evaluere det aktuelle aspektet ved Display & Video 360-kampanjene dine (f.eks. Annonsør, Rekvisisjon, Ordrelinje, Nettsted eller Reklame).

Hvis du gjorde det mulig å dele Display & Video 360-kostnadsdata da du knyttet kontoene dine sammen, får du dessuten se Forbruk- og CPA-verdiene for Display & Video 360-kampanjene. (Merk deg at Display & Video 360-kostnaden som importeres via denne integrasjonen, er verdien fra Inntekt-beregningen i Display & Video 360.)

Sånn oppretter du en egendefinert attribusjonsmodell:

  • Velg Opprett ny egendefinert modell fra Velg modell-menyen.
  • Gi modellen et navn, og velg en av de fire grunnmodellene for å fastsette hvordan kreditt skal fordeles mellom kontaktpunkter i konverteringstrakten.
  • Bruk delen Juster kreditt for visninger for å angi en generell regel for hvordan visninger skal vurderes.

Du kan bruke Avansert alternativ for å angi et annet kredittnivå for visninger som finner sted før en økt innenfor en bestemt tidsperiode. Verdien for alle visninger kan for eksempel settes til 1/10 av et klikk, mens verdien for visninger som finner sted innen to minutter før en økt, kan settes til 1/5.

Bruk Juster kreditt basert på brukerengasjement- og Bruk egendefinerte kredittregler-delene for å tilpasse attribusjonsmodellen ytterligere.

Floodlight-konverteringsdata

Floodlight-konverteringsdata er tilgjengelige hvis du også har knyttet den tilhørende Campaign Manager-kontoen sammen med Analytics 360-kontoen din. Hvis dataene er tilgjengelige, kan du velge de ved å klikke på Floodlight-alternativet på Utforsker-fanen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?