Åsidosättning av automatisk taggning för Campaign Manager/Display & Video 360

Använd anpassade UTM-värden för klickdata.
Denna funktion är endast tillgänglig i Google Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.

Den här funktionen är tillgänglig för användare som använder integreringen med Campaign Manager och/eller integreringen med Display & Video 360-rapporter i Analytics.

Som standard taggas inkommande data från Campaign Manager och Display & Video 360 så här:

 • Campaign Manager:
  • source=dfa (parametern utm_source)
  • medium=cpm (utom Search Ads 360-trafik från Campaign Manager)(parametern utm_medium)
  • campaign=kampanjens namn i CM (parametern utm_campaign)
 • Display & Video 360:
  • source=dbm (parametern utm_source)
  • medium=cpm (parametern utm_medium)

Du kan använda funktionen för att åsidosätta automatisk taggning om du vill ställa in källan, mediet och kampanjen manuellt med särskilda värden. Du kan t.ex. ändra source/medium från dfa/cpm till example.com/nyhetsbrev.

Om du aktiverar funktionen för att åsidosätta automatisk taggning men inte anger något särskilt värde, använder Analytics standardvärdet. Om du t.ex. använder ett anpassat värde för utm_source men inte för utm_medium använder Analytics standardvärdet för utm_medium.

Tänk på att om du ändrar värdet för källa/medium för data från Campaign Manager/Display & Video 360 kanske uppgifterna inte automatiskt klassificeras som Display i standardkanalgrupperingen. I sådana fall måste du redigera kanalgrupperingen och se till att uppgifterna hamnar i den önskade kanalen.

Du kan även använda värdena för anpassad källa, medium och kampanj för att klassificera klicktrafiken som att den tillhör de specifika kanalerna i standardkanalgrupperingen och MCF-kanalgrupperingen.

Obs!
 • Denna åsidosättningsfunktion bara gäller klickdata och inte visningsdata.
 • Rapporterna Förvärv > Google Marketing Platform (som innehåller rapporterna Campaign Manager och Display & Video 360) påverkas inte av åsidosättningsfunktionen. Dessa rapporter använder de automatiskt taggade värdena.  

 

Så här slår du på åsidosättning av automatisk taggning:

Du måste ha redigeringsbehörighet om du vill redigera egendomsinställningar.

 1. Logga in på Google Analytics..
  Obs! Dessutom kan du snabbt öppna Analytics inifrån Google Ads-kontot. Klicka på fliken Verktyg, välj Analytics och följ sedan resten av de här anvisningarna.
 2. Klicka på Administratör och navigera till egendomen vars inställningar du vill redigera.
 3. Klicka på Inställningar för egendom i kolumnen EGENDOM.
 4. Utöka Avancerade inställningar.
 5. Välj Tillåt att manuell taggning (UTM-värden) åsidosätter automatisk taggning (GCLID-värden).
 6. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?