Zastępowanie automatycznego tagowania w usługach Campaign Manager 360 i Display & Video 360

Używanie niestandardowych wartości UTM do danych o kliknięciach
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy skorzystali z integracji Campaign Managera 360 lub integracji raportowania Display & Video 360 z Analytics.

Domyślnie dane pochodzące z Campaign Managera 360 i Display & Video 360 są tagowane w taki sposób:

 • Campaign Manager 360:
  • source=dfa (utm_source parameter)
  • medium=cpm (z wyjątkiem ruchu Search Ads 360 z Campaign Managera 360)(utm_medium parameter)
  • campaign=nazwa kampanii CM360 (utm_campaign parameter)
 • Display & Video 360
  • source=dbm (utm_source parameter)
  • medium=cpm (utm_medium parameter)

Korzystając z funkcji zastępowania automatycznego dodawania tagów, możesz ręcznie wskazywać źródło, medium i kampanię za pomocą niestandardowych wartości. Na przykład źródło/medium możesz zmienić z dfa/cpm na example.com/newsletter.

Jeśli włączysz funkcję zastępowania automatycznego dodawania tagów, ale nie podasz niestandardowej wartości, Analytics zastosuje wartość domyślną. Jeśli np. używasz niestandardowej wartości w przypadku parametru utm_source, ale nie w przypadku parametru utm_medium, Analytics zastosuje do utm_medium wartość domyślną.

Pamiętaj, że jeśli zmieniasz w danych z Campaign Managera 360 lub z Display & Video 360 wartości źródła/medium, dane te mogą nie zostać automatycznie zaklasyfikowane jako należące do środowiska displayowegodomyślnym grupowaniu kanałów. W takiej sytuacji musisz zmodyfikować grupowanie kanałów, by upewnić się, że dane są zaliczane do odpowiedniego kanału.

Niestandardowych wartości źródła, medium i kampanii możesz też używać do przypisywania ruchu z kliknięć reklam do określonych kanałów w domyślnym grupowaniu kanałów oraz w grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych.

Uwagi:
 • Funkcja zastępowania ma zastosowanie tylko do danych o kliknięciach, a nie do danych o wyświetleniach.
 • Funkcja zastępowania nie ma wpływu na raporty Pozyskanie > Google Marketing Platform (które obejmują raporty Campaign Managera 360Display & Video 360). Raporty te wykorzystują wartości pochodzące z automatycznego tagowania.  

 

Aby włączyć funkcję zastępowania automatycznego dodawania tagów:

Do modyfikowania ustawień usługi potrzebujesz uprawnień do edycji.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  Uwaga: Analytics możesz też szybko otworzyć z poziomu konta Google Ads. Kliknij kolejno kartę NarzędziaAnalytics, a potem wykonaj podane niżej instrukcje.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, której ustawienia chcesz edytować.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
 4. Rozwiń Ustawienia zaawansowane.
 5. Wybierz Zezwalaj na zastępowanie automatycznego tagowania (wartości DCLID) tagowaniem ręcznym (wartości UTM).
 6. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?