Wybieranie widoków integracji raportów usługi Display & Video 360

Kontrolowanie, kto może korzystać z Twoich danych Display & Video 360.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Wybierz widoki raportowania Analytics, które mają zawierać dane Display & Video 360, korzystając z selektora widoku Łączenie z Display & Video 360 (w menu Administracja > Google Marketing Platform). Możesz włączać i wyłączać dostęp do danego widoku dla każdego połączonego reklamodawcy Display & Video 360.

Po skonfigurowaniu integracji raportowania Display & Video 360 wszystkie dotychczasowe widoki w połączonej usłudze Analytics 360 uzyskują domyślnie dostęp do danych raportowania Display & Video 360 Jeśli utworzysz jakieś nowe widoki już po połączeniu, musisz jednoznacznie przyznać dostęp do danego widoku każdemu połączonemu reklamodawcy Display & Video 360.

Aby wybrać widoki, które będą miały dostęp do danych raportowania Display & Video 360:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. Kliknij menu Administracja i przejdź do usługi połączonej z Display & Video 360.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Google Marketing Platform.
  4. Kliknij Łączenie z Display & Video 360.
  5. W przypadku każdego połączonego reklamodawcy Display & Video 360 (kolumna Identyfikator reklamodawcy) wybierz z menu, które widoki mogą uzyskać dostęp do danych raportowania Display & Video 360.

    Select views for the DFP Reporting Integration
     

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?