Velg rapporteringsvisninger for integrering av Display & Video 360-rapportering

Velg hvem som skal ha tilgang til Display & Video 360-dataene dine.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Ved hjelp av visningsvelgeren for Tilknytning til Display & Video 360 (under Administrator > Google Marketing Platform) angir du hvilke Analytics-rapporteringsvisninger som skal inneholde Display & Video 360-dataene dine. Du kan slå tilgangen til en rapporteringsvisning på eller av for hver enkelt av de tilknyttede Display & Video 360-annonsørene.

Når du konfigurerer integrering av Display & Video 360-rapportering, har alle eksisterende rapporteringsvisninger i det tilknyttede Analytics 360-området standardtilgang til Display & Video 360-rapporteringsdataene. Hvis du oppretter nye rapporteringsvisninger etter at tilknytningen er opprettet, må du tilordne spesifikk tilgang til den aktuelle rapporteringsvisningen for hver av de tilknyttede Display & Video 360-annonsørene.

Slik velger du hvilke datautvalg som skal ha tilgang til Display & Video 360-rapporteringsdata:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Klikk på Administrator og gå til det området du har knyttet til Display & Video 360.
  3. I OMRÅDE-kolonnen klikker du på Google Marketing Platform.
  4. Klikk på Tilknytning til Display & Video 360.
  5. For hver enkelt tilknyttede Display & Video 360-annonsør (Annonsør-ID-kolonnen) bruker du rullegardinmenyen for å velge hvilke datautvalg som skal ha tilgang til Display & Video 360-rapporteringsdata.

    Select views for the DFP Reporting Integration
     

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt