Weergaven selecteren voor de integratie van Display & Video 360-rapportage

Bepalen wie toegang heeft tot uw Display & Video 360-gegevens.
Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform

Gebruik de weergavekiezer Display & Video 360-links (in Beheerder > Google Marketing Platform) om te selecteren in welke Analytics-rapportweergaven uw Display & Video 360-gegevens moeten worden opgenomen. U kunt voor elke gekoppelde Display & Video 360-adverteerder de toegang tot een weergave in- of uitschakelen.

Wanneer u de integratie van Display & Video 360-rapportage instelt, hebben alle bestaande weergaven in de gekoppelde Analytics 360-property standaard toegang tot de Display & Video 360-rapportagegegevens. Als u nieuwe weergaven maakt nadat de koppeling tot stand is gebracht, geeft u iedere gekoppelde Display & Video 360-adverteerder uitdrukkelijk toegang tot die weergave.

Selecteren voor welke weergaven Display & Video 360-rapportagegegevens toegankelijk zijn:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property die u met Display & Video 360 heeft gekoppeld.
  3. Klik in de kolom PROPERTY op Google Marketing Platform.
  4. Klik op Display & Video 360-links.
  5. Gebruik voor elke gelinkte Display & Video 360-adverteerder (kolom Adverteerder-ID) het dropdownmenu om te selecteren voor welke weergaven Display & Video 360-rapportagegegevens toegankelijk zijn.

    Select views for the DFP Reporting Integration
     

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen