Weergaven selecteren voor de integratie van Search Ads 360

Bepaal wie toegang heeft tot uw Search Ads 360-gegevens.
Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Gebruik de weergavekiezer Search Ads 360-koppelingen in Beheerder > Google Marketing Platform) om te selecteren in welke Analytics-rapportageweergaven uw Search Ads 360-gegevens moeten worden opgenomen. U kunt toegang tot een weergave voor elke gekoppelde Search Ads 360-adverteerder in- of uitschakelen.

Wanneer u de integratie van Search Ads 360-integratie instelt, hebben alle bestaande weergaven in de gekoppelde Analytics 360-property standaard toegang tot de Search Ads 360-rapportagegegevens. Als u nieuwe weergaven maakt nadat de koppeling tot stand is gebracht, geeft u iedere gekoppelde Search Ads 360-adverteerder uitdrukkelijk toegang tot die weergave.

Neem contact op met uw klantenservicevertegenwoordiger om de koppeling tussen uw Campaign Manager en uw Analytics-account te maken of aan te passen, als u wilt bepalen welke weergaven toegang kunnen krijgen tot de rapportagegegevens van Search Ads 360.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?