Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης με το Analytics

Μπορείτε να δημιουργήσετε είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας την ετικέτα του Analytics η οποία παρέχει εξειδικευμένες δυνατότητες δημιουργίας λιστών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα είδη κοινού με τις καμπάνιες επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads στο Δίκτυο εμφάνισης Google ή, εναλλακτικά, με τις καμπάνιες διαφημίσεων αναζήτησης του Google Ads, προκειμένου η καμπάνια να προσαρμόζεται για άτομα που έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπό σας κατά το παρελθόν. Επιπλέον, το Analytics προσφέρει λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία χρηστών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποφασίσετε πώς θα δημιουργήσετε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα του Analytics για τη δημιουργία λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων για λειτουργίες επαναληπτικού μάρκετινγκ στις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας. Αφού δημιουργήσετε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, μπορείτε να συσχετίσετε αυτές τις λίστες με τις ομάδες διαφημίσεων αναζήτησης που διαθέτετε.

Πώς λειτουργεί

Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης (RLSA) με το Analytics λειτουργούν ουσιαστικά όπως και οι τυπικές RLSA: Χρησιμοποιείτε το Analytics, προκειμένου να ορίσετε τα κριτήρια για την προσθήκη πελατών σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, το Google συσχετίζει τις περιόδους σύνδεσης στον ιστότοπό σας (με βάση τα κριτήρια που ορίσατε στο Analytics) με ένα από τα cookie διαφήμισης του Google στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών. Όταν, αργότερα, οι πελάτες πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο Google.gr (από το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης), ενδέχεται να δουν προσαρμοσμένες διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες περιόδους σύνδεσης στον ιστότοπό σας.

Έχετε υπόψη τα εξής:

  • Ο μέγιστος χρόνος ζωής μιας λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης Google είναι 540 ημέρες.
  • Μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης Google πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1000 cookie, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των διαφημίσεων αναζήτησης. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του απορρήτου εκείνων που βρίσκονται στη λίστα σας.
  • Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν τις ιδιότητες δημογραφικών στοιχείων "Ηλικία", "Φύλο" και "Ενδιαφέροντα" του Δικτύου εμφάνισης Google δεν είναι κατάλληλες για RLSA.
  • Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που δημιουργείτε σε αναλυτικές προβολές εφαρμογών για κινητά δεν είναι κατάλληλες για RLSA.

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false