Προσαρμοσμένη ιδιότητα

Ένα περιγραφικό χαρακτηριστικό των δεδομένων που καθορίζεται από το χρήστη. Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προεπιλεγμένες ιδιότητες του Analytics.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εισαγωγή προσαρμοσμένων δεδομένων στο Analytics, όπως η τροποποίηση του κώδικα παρακολούθησης, η μεταφόρτωσή τους χρησιμοποιώντας την Εισαγωγή δεδομένων ή η αποστολή τους μέσω του API διαχείρισης ή του πρωτοκόλλου μέτρησης.

Σχετικοί πόροι