Google Ad Manager – raportowanie

Gdy masz już połączone konta, zapoznaj się z raportami.

Google Ad Manager – informacje

Google Ad Manager to kompleksowa platforma do wyświetlania reklam, która upraszcza zarządzanie reklamami, niezależnie od tego, czy mają działać w witrynach, na stronach na urządzenia mobilne, w aplikacjach mobilnych, grach czy w różnych lokalizacjach docelowych.

Dane

Google Ad Manager używa tych samych danych co AdSense, więc jeśli znasz już tę usługę, poczujesz się jak u siebie. A jeśli nawet niezbyt znasz się na danych, to żaden problem. Przygotowaliśmy krótki przegląd najważniejszych danych, które wystarczą Ci na początek.
 1. Wyświetlenia w GAM – wyświetlenie reklamy Ad Manager jest odnotowywane po każdorazowym wyświetleniu pojedynczej reklamy w Twojej witrynie. Jeśli np. strona zawierająca dwie jednostki reklamowe zostanie wyświetlona raz, zarejestrujemy dwa wyświetlenia.
 2. Pokrycie w GAM – odsetek żądań reklamy, które zwróciły co najmniej jedną reklamę. Pokrycie z reguły pozwala zidentyfikować witryny, w których konto Ad Managera nie może zapewnić kierowanych reklam. (Wyświetlenia reklam / łączna liczba żądań reklamy) * 100.
 3. Odsłony w GAM generujące przychód – łączna liczba odsłon w Twojej usłudze, które zawierały reklamę z połączonego konta Ad Managera. Uwaga: pojedyncza strona może zawierać wiele jednostek reklamowych.
 4. Wyświetlenia w GAM na sesję – stosunek wyświetleń reklam Ad Managera do liczby sesji Analytics (Wyświetlenia reklam / sesje Analytics).
 5. % widocznych wyświetleń w GAM – odsetek wyświetleń reklam, które były widoczne. Wyświetlenie staje się widocznym wyświetleniem, gdy pojawiło się w wyszukiwarce użytkownika, który miał okazję je zobaczyć.
 6. Kliknięcia w GAM – liczba kliknięć reklam Ad Managera w Twojej witrynie.
 7. CTR w GAM – odsetek wyświetleń w usłudze Ad Manager, które zakończyły się kliknięciem reklamy.
 8. Przychody z GAM – oszacowanie Twoich łącznych przychodów z reklam na podstawie liczby ich wyświetleń.
 9. Przychody w GAM na 1000 sesji – łączne szacunkowe przychody z reklam Ad Managera na 1000 sesji Analytics. Pamiętaj, że podstawą dla tego wyliczenia jest liczba sesji w witrynie, a nie liczba wyświetleń reklam.
 10. eCPM w GAM – szacunkowy koszt na tysiąc odsłon stron. Obliczany przez podział przychodów z Ad Managera na 1000 odsłon.

Inne dane

Oprócz dziesięciu powyższych danych standardowych Ad Manager obejmuje również odpowiednie dane o reklamach zapasowych Ad Manager (AdSense lub Ad Exchange), jakie mogły zostać skonfigurowane w sieci Ad Manager.

Uwaga: najlepszym źródłem wiadomości o danych (i sposobie korzystania z nich) jest artykuł Wymiary i dane – informacjewitrynie Analytics dla programistów. Opisano w nim wszystkie wymiary i dane dostępne przez interfejs API podstawowego raportowania.

Wyświetlanie raportów Ad Manager w Google Analytics

Po wykonaniu czynności wymienionych na wstępnej liście kontrolnej w artykule o konfiguracji możesz przeglądać dane Ad Manager w Google Analytics. Aby znaleźć raporty, wybierz Analytics > Zachowanie > Wydawca. Dostępne raporty:

 1. Ogółem
 2. Strony wydawcy
 3. Strony odsyłające wydawcy

Uwaga: raporty Google Ad Manager dostępne w GA zawierają przybliżone dane służące tylko do wykrywania ogólnych trendów. Nie należy używać ich do prac księgowych ani rozliczeń finansowych.

Raporty

Wszystkie raporty Analytics są oparte na połączeniu wymiarów i danych. Przy wyświetlaniu informacji w standardowym raporcie Analytics pierwsza kolumna tabeli zawiera wartości danego wymiaru, a w pozostałych znajdują się odpowiadające im dane. Więcej informacji o raportach Google Analytics znajdziesz w artykule Analytics: omówienie raportowania.

Raport Wydawca ogółem

Korzystając z raportu Ogółem, uzyskasz ogólne podsumowanie najważniejszych danych. Domyślnie wykres w tym raporcie przedstawia dzienną liczbę wyświetleń reklam Ad Manager w Twojej witrynie. Za pomocą wykresu można porównać te dane. W poniższej tabeli omówiono dziesięć danych Ad Manager. Kliknij dowolne dane, by wyświetlić ich wartości dzienne. Na stronie określonych danych wykresy liniowy i słupkowy przedstawiają wartości dzienne. Użyj menu Trendy, by wyświetlić różne dane o stronie.

Raport Strony wydawcy

Raport Strony zawiera dane o stronach w Twojej witrynie z największym udziałem w wyświetleniach reklam Ad Manager. Domyślnie wykres przedstawia łączną dzienną liczbę wyświetleń reklam Ad Manager w Twojej witrynie. W tabeli wyświetlane są natomiast wszystkie dane Google Ad Manager mieszczące się w zakresie dat z podziałem na strony.

Raport Strony odsyłające wydawcy

Raport Strony odsyłające wydawcy wskazuje domeny, które miały największy udział w wyświetleniach reklam Ad Manager w Twojej witrynie. Wykres przedstawia łączną dzienną liczbę wyświetleń reklam Ad Manager w Twojej witrynie. W tabeli wyświetlane są natomiast dane o łącznych przychodach mieszczących się w zakresie dat z podziałem na domeny odsyłające. W tabeli kliknij nazwę domeny, by zobaczyć dane według odsyłających stron. Nad tabelą dostępne są różne opcje wyświetlania, które umożliwiają przeglądanie statystyk według źródła lub medium.

Powiązane materiały

Zalecamy przed rozpoczęciem analiz zapoznanie się z następującymi artykułami:

 1. Integracja Google Ad Manager – informacje
 2. Konfigurowanie Google Ad Manager w Analytics
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?