Google Ad Manager-rapportering

Nå som kontoene dine er knyttet sammen, skal vi se på rapportene.

Om Google Ad Manager

Med Google Ad Manager – en funksjonsrik og vertsbasert plattform for annonselevering – blir det enklere for deg å administrere annonsene dine, enten du leverer annonser til nettsteder, nettsider på mobil, mobilapper, spill eller kombinasjoner av disse.

Beregninger

De samme beregningene brukes i både Google Ad Manager og AdSense, så hvis du allerede har brukt ett av disse produktene, finner du deg fort til rette her. Hvis du derimot ikke er ekspert på beregninger, er det heller ikke noe problem. Nedenfor får du en kort innføring i ti av de viktigste beregningene.
 1. GAM-visninger: Det blir rapportert en Ad Manager-annonsevisning hver gang det vises en enkeltannonse på nettstedet ditt. Hvis en bruker for eksempel ser på en side med to annonseenheter én gang, telles det to visninger.
 2. GAM-dekning: Prosentandelen av annonseforespørsler som har resultert i minst én annonse. Med dekningsberegningen kan vi rent generelt si at du får identifisert nettsteder som Ad Manager-kontoen din ikke får levert målrettede annonser til. Formel: annonsevisninger / totalt antall annonseforespørsler) x 100.
 3. Inntektsgenererte sidevisninger i GAM: Her måler vi det totale antallet sidevisninger på området ditt som ble vist med en annonse fra den tilknyttede Ad Manager-kontoen din. Merk: Én enkelt side kan inneholde flere annonseenheter.
 4. GAM-visninger per økt: Denne beregningen viser til forholdstallet mellom Ad Manager-annonsevisninger og Analytics-økter. Formel: annonsevisninger / Analytics-økter.
 5. % synlige GAM-visninger: Prosentandelen av annonsevisninger som var synlige. En visning regnes som synlig når den er vist i en brukers nettleser, og brukeren har hatt muligheten til å se den.
 6. GAM-klikk: Her kan du se hvor mange ganger det ble klikket på Ad Manager-annonser på nettstedet ditt.
 7. CTR for GAM: Her kan du se hvor mange prosent av Ad Manager-visningene som resulterte i et annonseklikk.
 8. GAM-inntekt: Ad Manager-inntekten er et anslag på de totale annonseinntektene dine basert på visningene som er levert.
 9. GAM-inntekt per 1000 økter: Dette viser til de beregnede totalinntektene fra Ad Manager-annonser per 1000 Analytics-økter. Vær oppmerksom på at denne beregningen er basert på økter på nettstedet ditt, ikke annonsevisninger.
 10. eCPM for GAM: Dette viser til de anslåtte kostnadene per 1000 sidevisninger. Vi snakker altså om Ad Manager-inntekten din per 1000 sidevisninger.

Andre beregninger

I tillegg til de ti standardberegningene ovenfor har Ad Manager også tilsvarende beregninger for Ad Manager-reserveannonser (AdSense eller Ad Exchange) som du kan ha konfigurert i Ad Manager-nettverket ditt.

Merk: Den mest detaljerte informasjonen om beregninger (og hvordan du bruker dem) kan du finne i referanseverket for dimensjoner og beregningerutviklernettstedet for Analytics. Der beskriver vi alle dimensjonene og beregningene du har tilgang til via Core Reporting API.

Sånn kan du lese Ad Manager-rapporter i GA

Når du har gått gjennom sjekklisten i artikkelen om konfigurasjon, kan du se Ad Manager-dataene dine i GA. Du finner rapportene ved å følge menybanen Analytics > Atferd > Publisist. Her følger noen eksempler på tilgjengelige rapporter:

 1. Oversikt
 2. Sider for publisisten
 3. Publisisthenvisninger

Merk: Google Ad Manager-rapportene i GA inneholder bare anslag, og hensikten er at du skal kunne identifisere trender.Du bør ikke bruke disse rapportene i regnskaps- eller avstemmingsøyemed.

Rapportene

Alle Analytics-rapporter er basert på kombinasjoner av dimensjoner og beregninger. Når du ser på dataene dine i en Analytics-standardrapport, inneholder den første kolonnen i tabellen verdiene for en dimensjon. I resten av kolonnene finner du de tilknyttede verdiene. Du kan lese mer om GA-rapporter i artikkelen der vi gir deg en oversikt over rapporteringen i Analytics.

Oversikt-rapport for publisister

I Oversikt-rapporten kan du se et generelt sammendrag av viktige beregninger. I diagrammet i rapporten får du som standard se det daglige antallet Ad Manager-visninger du har oppnådd på nettstedet ditt. Med dette diagrammet kan du sammenligne beregninger. Ti Ad Manager-beregninger er listet opp i tabellen nedenfor. Klikk på en beregning for å se de daglige verdiene. På siden for den aktuelle beregningen vises de daglige verdiene i linjediagrammet og stolpediagrammet. Ved hjelp av Tendens-menyen kan du vise siden for andre beregninger.

Sider-rapporten for publisister

I Sider-rapporten kan du se hvilke nettsteder som har hatt mest å si for antallet Ad Manager-visninger du har oppnådd. I diagrammet kan du som standard se det daglige totale antallet Ad Manager-visninger du har hatt på nettstedet ditt. I tabellen kan du se de totale verdiene for Google Ad Manager-beregningene for den aktuelle datoperioden, inndelt etter side.

Henvisningsadresser-rapporten for publisister

I Henvisningsadresser-rapporten for publisister kan du se hvilke domener som bidro mest til antallet Ad Manager-visninger du oppnådde på nettstedet ditt. I diagrammet kan du se det daglige totale antallet Ad Manager-visninger du har hatt på nettstedet ditt. I tabellen kan du se beregningene for totale inntekter for den aktuelle datoperioden, inndelt etter henvisende domene. Du kan klikke på et domenenavn i tabellen for å se beregningene inndelt etter henvisende side. Klikk på de ulike visningsalternativene ovenfor tabellen for å se beregninger ordnet etter kilde og medium.

Relaterte ressurser

Vi anbefaler at du leser de følgende artiklene før du setter i gang:

 1. Om Google Ad Manager-integrasjon
 2. Konfigurer Google Ad Manager i Analytics
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?