Förvärvsrapporter i Display & Video 360

Analysera Display & Video 360-data med hjälp av nya och uppdaterade förvärvsrapporter i Analytics 360.
Denna funktion är endast tillgänglig i Google Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.

När rapportintegreringen med Display & Video 360 är slutförd ser du en ny uppsättning Display & Video 360-rapporter i avsnittet Förvärv > Google Marketing Platform i alla vyer i den länkade egendomen i Google Analytics 360. Du kan också

  • se detaljerad information om Display & Video 360-aktivitet på en ny rad i rapporten Källa/medium
  • skapa segment baserade på Display & Video 360-dimensioner.

Om du dessutom använder Campaign Manager-integreringen ser du Floodlight-konverteringsdata i mätvärdesgruppen Floodlight på fliken Utforskaren i alla rapporter i avsnittet Förvärv > Google Marketing Platform > Display & Video 360.

Obs! Valutaomvandling används i integreringar mellan annonseringsprodukter på Google Marketing Platform och Analytics

Om du använder en annan valuta i Analytics-vyn än i ditt Display & Video 360- eller Search Ads 360-konto konverterar Analytics automatiskt kostnadsdata från Display & Video 360 eller Search Ads 360 till valutan i Analytics enligt växelkursen som rådde mitt i tidsintervallet som rapporteras. Om du till exempel har valt 5 till 19 januari används växelkursen från den 12 januari.

Display & Video 360-kostnadsdata används i Analytics-mätvärdena DV360 –Kostnad, DV360 – eCPC, DV360 – eCPM, DV360 – eCPA och DV360 – ROAS.

Kostnadsdata från Search Ads 360 används i Analytics-mätvärdena SA360 – Kostnad, SA360 – CPC, SA360 – RPC och SA360 – ROAS.

 

I den här artikeln:

Display & Video 360-rapporterna

Med integreringen får du tillgång till följande nya rapporter genom att välja Förvärv > Google Marketing Platform > Display & Video 360:

  • Annonsörer: Se Analytics-mätvärden för varje annonsör i Display & Video 360-kontot.
  • Annonsbeställningar: Se Analytics-mätvärden om varje annonsbeställning i Display & Video 360-kontot.
  • Rader: Se Analytics-mätvärden för varje rad i Display & Video 360-kontot.
  • Annonsmaterial: Se Analytics-mätvärden för varje annonsmaterial i Display & Video 360-kontot. Annonsmaterial motsvarar Placeringar i Campaign Manager och är de faktiska taggar som tilldelas Display & Video 360-rader. En rad kan tilldelas flera annonsmaterial och ett annonsmaterial kan mappas till flera rader.
  • Webbplatser: Se Analytics-mätvärden för varje utgivarwebbplats där Display & Video 360-annonserna visas.
  • Börser: Se Analytics-mätvärden för varje börs där du köpte Display & Video 360-exponeringar.

Klick- och visningsbaserade sessioner

I Display & Video 360-rapporterna visas Analytics-mätvärden (som Sessioner och Avvisningsfrekvens) för både klick- och visningsbaserade sessioner som tillskrivs Display & Video 360-kampanjerna. Klickbaserade sessioner är sessioner där användarna klickade på Display & Video 360-annonsen någon gång innan de nådde webbplatsen. Visningsbaserade sessioner är sessioner där användarna såg Display & Video 360-annonserna innan de besökte webbplatsen. 

En annan attributionsmodell

I Display & Video 360-rapporterna används en attributionsmodell som heter CM-modellen (dvs. Campaign Manager-modellen). De flesta andra Analytics-rapporter (som Källa/medium) använder däremot GA-modellen i integreringsrapporter och dimensioner för annonseringsprodukter på Google Marketing Platform.

CM-modellen

Med CM-modellen tillskrivs Analytics-sessioner kampanjer enbart utifrån Display & Video 360. Alla övriga kanaler som leder trafik till webbplatsen ignoreras. En Analytics-session mappas därför enbart till en Display & Video 360-kampanj om användaren har visat (visningsbaserad) eller klickat på (klickbaserad) din Display & Video 360-annons någon gång under tillbakablicksperioden innan han eller hon besökte webbplatsen.

Exempel

Om en användare ser Display & Video 360-annonsen och sedan klickar på sökannonsen och besöker webbplatsen tillskrivs sessionen Display & Video 360-kampanjen som en visningsbaserad session i Display & Video 360-rapporterna. I alla övriga Analytics-rapporter (inräknat Källa/medium) tillskrivs sessionen söknätverket.

På samma sätt gäller att om en användare klickar på Display & Video 360-annonsen och sedan besöker webbplatsen tillskrivs sessionen Display & Video 360-kampanjen som en klickbaserad session i Display & Video 360-rapporterna. Om samma användare nästa dag klickar på ett organiskt sökresultat och besöker din webbplats tillskrivs den nya sessionen fortfarande Display & Video 360-kampanjen som en klickbaserad session i Display & Video 360-rapporterna.

GA-modellen (Senaste icke-direkta klick)

I de flesta andra Analytics-rapporter tillskrivs varje session en Källa/medium enligt modellen Senaste icke-direkta klick. Det innebär att direktbesök från återkommande besökare ignoreras och tillskrivs en föregående kampanj (om en sådan finns).

Exempel

Om en användare klickar på din Display & Video 360-annons och besöker din webbplats blir sessionens Källa/medium dbm/cpm.

Om samma användare nästa dag klickar på ett organiskt sökresultat och besöker din webbplats blir den nya sessionens Källa/medium google/organic.

Mätvärdesgruppen Klick

Klicka på fliken Utforskaren i Display & Video 360-rapporterna om du vill ändra mätvärdesgruppen till Klick, där du ser mätvärden som DV360 – ExponeringarDV360 – Klick och DV360 – Konverteringar. De här mätvärdena hämtas direkt från Display & Video 360 och matchar därför Display & Video 360-rapporterna exakt.

Om du aktiverade Delning av kostnadsdata under konfigureringen ser du också DV360 – Kostnad och relaterade beräknade mätvärden (DV360 – eCPC, DV360 – eCPM och DV360 – eCPA) på fliken Utforskaren > Klick.

DV360 – Kostnad är sammanställd kostnadsdata som kallas Intäkt i Display & Video 360. Om du väljer att importera kostnadsdata delas bara den sammanställda kostnaden med Analytics. Ingen uppspaltning av denna sammanställda kostnad finns att få i Analytics-kontot.

Mätvärdet DV360 – ROAS beräknas utifrån Intäkt i Analytics, som spåras via Analytics-spårningskod. Detta är INTE samma sak som Floodlight-intäkt.

Rapporten Förvärv > All trafik > Källa/medium

När du använder rapportintegreringen med Display & Video 360 markeras all trafik från Display & Video 360-kampanjer, där attribution enligt Google Analytics-modellen används, med Källa=dbm och Medium=cpm.

Tänk på att om du tidigare använde Campaign Manager-integrering märktes den här trafiken med Källa=dfa och Medium=cpm. Om du nu använder både Display & Video 360- och Campaign Manager-integrering samtidigt får det följande effekt på Display & Video 360-trafiken:

  • Den visas på en egen rad (dbm / cpm).
  • Den dedupliceras från raden med allmän Campaign Manager-trafik (dfa / cpm).

Dimensioner som härrör från Display & Video 360 (Annonsör, Annonsbeställning, Rad, Annonsmaterial, Börs och Webbplats) finns tillgängliga som sekundära dimensioner så att du kan segmentera Display & Video 360-informationen ytterligare rapporten.

Display & Video 360-dimensioner i Segment

Genom den här integreringen kan du också skapa segment baserade på Display & Video 360-dimensioner. På så sätt kan du jämföra och analysera delmängder av data i de flesta Analytics-rapporter.

Du kan till exempel skapa ett segment för alla användare som kommer till din webbplats efter att ha sett en annons från Display & Video 360-kampanjen T-shirts. 

Läs mer om hur du använder segmentverktyget.

Relaterade resurser

Läs mer om rapportintegreringen med Display & Video 360 i följande artiklar:

Läs mer om andra Analytics-funktioner som nämns i den här artikeln:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?