Raporty Display & Video 360 w sekcji Pozyskiwanie

Analizuj dane Display & Video 360 za pomocą nowych i zaktualizowanych raportów z sekcji Pozyskiwanie w Analytics 360.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Po zakończeniu integracji raportów Display & Video 360 w sekcji Pozyskiwanie wszystkich widoków danych w powiązanej usłudze Analytics 360 pojawi się nowy zestaw raportów Display & Video 360. Dodatkowo:

  • aktywność Display & Video 360 pojawi się w nowym wierszu w raporcie Źródło/medium;
  • możesz tworzyć Segmenty na podstawie wymiarów Display & Video 360.

Jeśli korzystasz też z integracji Campaign Managera, zobaczysz dane konwersji Floodlight w grupie danych Floodlight na karcie Eksplorator każdego raportu w sekcji Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360.

Uwaga: konwersja walut po integracji usług reklamowych Google Marketing Platform – Analytics

Jeśli w widoku danych Analytics używana jest inna waluta niż na koncie Display & Video 360 lub Search Ads 360, Analytics automatycznie konwertuje walutę w przypadku danych o kosztach z Display & Video 360 lub Search Ads 360 zgodnie z kursem wymiany walut z połowy zakresu czasowego raportowania. Jeśli na przykład wybrano zakres od 5 do 19 stycznia, Analytics zastosuje kurs wymiany z 12 stycznia.

Dane o kosztach Display & Video 360 są wykorzystywane w danych Analytics dotyczących kosztu DV360, DV360 – eCPC, DV360 – eCPM, DV360 – eCPA i DV360 – ROAS.

Dane o kosztach z Search Ads 360 są wykorzystywane w przypadku tych danych w Analytics: SA360 – Koszt, SA360 – CPC, SA360 – RPCSA360 – ROAS.

 

Tematy w tym artykule:

Raporty Display & Video 360

Ta integracja powoduje pojawienie się nowych raportów na karcie Pozyskiwanie > Display & Video 360:

  • Reklamodawcy: dane Analytics dotyczące poszczególnych reklamodawców na Twoim koncie Display & Video 360.
  • Zamówienia reklamowe: dane Analytics dotyczące poszczególnych zamówień reklamowych na Twoim koncie Display & Video 360.
  • Elementy zamówienia: dane Analytics dotyczące poszczególnych elementów zamówienia na Twoim koncie Display & Video 360.
  • Kreacje: dane Analytics dotyczące poszczególnych kreacji na Twoim koncie Display & Video 360. Kreacje odpowiadają miejscom docelowym Campaign Managera i stanowią właściwe tagi przypisane do elementów zamówienia Display & Video 360. Do każdego elementu zamówienia można przypisać więcej niż jedną kreację, a każdą kreację można przypisać do wielu elementów zamówienia.
  • Witryny: dane Analytics dotyczące poszczególnych witryn wydawcy, w których są wyświetlane Twoje reklamy Display & Video 360.
  • Giełdy: dane Analytics dotyczące poszczególnych giełd reklamowych, z których pochodzą wyświetlenia Display & Video 360.

Sesje Po kliknięciu i Po wyświetleniu

Raporty Display & Video 360 przedstawiają dane Analytics (np. SesjeWspółczynnik odrzuceń) dotyczące sesji po kliknięciupo wyświetleniu przypisanych do kampanii Display & Video 360. Sesje po kliknięciu to sesje, w których użytkownicy kliknęli Twoją reklamę Display & Video 360 zanim dotarli na Twoją stronę, a sesje po wyświetleniu to sesje, w których użytkownicy obejrzeli Twoje reklamy Display & Video 360, zanim przeszli na Twoją stronę. 

Inny model atrybucji

Raporty Display & Video 360 korzystają z modelu atrybucji CM (czyli modelu atrybucji Campaign Managera). Większość pozostałych raportów Analytics (na przykład Źródło/medium) korzysta z innego modelu atrybucji, który w raportach i wymiarach integracji wszystkich usług reklamowych Google Marketing Platform nosi nazwę modelu GA.

Model atrybucji CM

Model atrybucji CM przypisuje sesje Analytics do kampanii, uwzględniając wyłącznie Display & Video 360 i ignorując pozostałe kanały kierujące ruch do Twojej witryny. Oznacza to, że sesje Analytics zostaną powiązane z kampanią Display & Video 360 zawsze wtedy, gdy użytkownik wyświetli (po wyświetleniu) lub kliknie (po kliknięciu) Twoją reklamę Display & Video 360 przed odwiedzeniem Twojej witryny w dowolnym momencie w ramach okresu ważności.

Przykład

Jeśli użytkownik widzi Twoją reklamę Display & Video 360, a następnie klika Twoją reklamę w wyszukiwarce i dociera do Twojej witryny, w raportach Display & Video 360 sesja ta zostanie przypisana do kampanii Display & Video 360 jako sesja po wyświetleniu. Jednak w pozostałych raportach Analytics (m.in. w Źródło/medium) sesja ta zostanie przypisana kampanii w sieci wyszukiwania.

Podobnie jeśli użytkownik kliknie Twoją reklamę Display & Video 360, a następnie odwiedzi Twoją witrynę, w raportach Display & Video 360 sesja ta zostanie przypisana do kampanii Display & Video 360 jako sesja po kliknięciu. Jeśli następnego dnia ten sam użytkownik kliknie bezpłatny wynik wyszukiwania i dotrze do Twojej witryny, w raportach Display & Video 360 nowa sesja też zostanie przypisana do kampanii Display & Video 360 jako sesja po kliknięciu.

Model GA („Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie”)

W większości innych raportów Analytics dane Źródło/medium przypisywane są poszczególnym sesjom na podstawie modelu Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie, w którym bezpośrednie wizyty powracających użytkowników są ignorowane i przydzielane do poprzedzającej je kampanii (o ile taka występuje).

Przykład

Jeśli użytkownik kliknie Twoją reklamę Display & Video 360 i dotrze do Twojej witryny, dane Źródło/medium tej sesji będą mieć wartość dbm/cpm.

Jeśli jednak następnego dnia ten sam użytkownik kliknie bezpłatny wynik wyszukiwania i przejdzie w ten sposób do Twojej witryny, model GA przypisze danym Źródło/medium wartość google/organic w ramach nowej sesji.

Grupa danych Kliknięcia

Korzystając z karty Eksplorator w dowolnym raporcie Display & Video 360, możesz wybrać grupę danych Kliknięcia, która zawiera dane obejmujące wyświetlenia DV360, kliknięcia DV360konwersje DV360. Dane te są pobierane bezpośrednio z Display & Video 360, więc będą dokładnie odpowiadać raportom w tej usłudze.

Jeśli podczas konfiguracji włączysz udostępnianie danych o kosztach, zobaczysz też na karcie Eksplorator > Kliknięcia koszt DV360 oraz powiązane obliczone dane (DV360 – eCPC, DV360 – eCPM i DV360 – eCPA).

Koszt DV360 przedstawia zbiorcze dane o kosztach, określane jako Przychody w Display & Video 360. Jeśli zdecydujesz się na zaimportowanie danych o kosztach, do Analytics trafią tylko informacje zbiorcze. Na Twoim koncie Analytics nie będzie żadnego szczegółowego przedstawienia tych danych.

Zwrot wydatków na reklamę (ROAS) DV360 jest obliczany na podstawie Przychodów Analytics monitorowanych za pomocą kodu śledzenia Analytics. To NIE to samo, co Przychody Floodlight.

Raport Pozyskiwanie > Cały ruch > Źródło/medium

Dzięki integracji raportów Display & Video 360 ruch z kampanii Display & Video 360 przypisany przez model GA zostanie oznaczony w następujący sposób: Źródło=dbm i Medium=cpm.

Pamiętaj, że wcześniej przy korzystaniu z integracji z Campaign Managerem ten ruch był oznaczany w następujący sposób: Źródło=dfa i Medium=cpm. Jeśli korzystasz teraz jednocześnie z integracji z Display & Video 360 i Campaign Managerem, ruch Display & Video 360 w tym raporcie:

  • pojawia się w osobnym wierszu (dbm/cpm);
  • jest usuwany z wiersza ogólnego ruchu Campaign Managera (dfa/cpm).

Macierzyste wymiary Display & Video 360 (Reklamodawca, Zamówienie reklamowe, Element zamówienia, Kreacja, GiełdaWitryna) są dostępne jako wymiary dodatkowe, by zwiększyć segmentację danych Display & Video 360 w tym raporcie.

Wymiary Display & Video 360 w segmentach

Dzięki tej integracji możesz też tworzyć segmenty na podstawie wymiarów Display & Video 360, co umożliwia porównywanie i analizowanie podzbiorów danych w większości raportów Analytics.

Możesz np. utworzyć segmenty dla wszystkich użytkowników docierających do Twojej witryny po zobaczeniu reklamy z kampanii Display & Video 360 „Koszulki”. 

Więcej informacji o korzystaniu z Kreatora segmentów

Powiązane materiały

Więcej informacji o integracji raportów Display & Video 360 znajdziesz w tych artykułach:

Więcej informacji o innych funkcjach Analytics wspomnianych w tym artykule:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem