Display & Video 360-acquisitierapporten

Analyseer uw Display & Video 360-gegevens met behulp van nieuwe en geüpdatete Analytics 360-acquisitierapporten.
Deze functie is alleen beschikbaar in Google Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Wanneer de integratie van Display & Video 360-rapportage is voltooid, ziet u een nieuwe set Display & Video 360-rapporten in het gedeelte Acquisitie > Google Marketing Platform van alle weergaven in de gekoppelde Analytics 360-property. Daarnaast:

  • ziet u Display & Video 360-activiteit uitgesplitst in een nieuwe rij in het rapport Bron/medium,
  • kunt u segmenten maken op basis van Display & Video 360-dimensies.

Als u eveneens gebruikmaakt van de Campaign Manager 360-integratie, ziet u conversiegegevens voor Floodlight in de Floodlight-statistiekgroep op het tabblad Verkenner van elk rapport in het gedeelte Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360.

Opmerking: Valutaconversie in adverteerproducten van Google Marketing Platform-Analytics-integraties

Als in uw Analytics-weergave een andere valuta wordt gebruikt dan in uw account voor Display & Video 360 of Search Ads 360, converteert Analytics de kostengegevens voor Display & Video 360 of Search Ads 360 automatisch naar de Analytics-valuta op basis van de wisselkoers op het middelpunt van de rapportageperiode. Als u bijvoorbeeld 5 tot en met 19 januari heeft geselecteerd, gebruikt Analytics de wisselkoers op 12 januari.

Display & Video 360-kostengegevens worden gebruikt in de Analytics-statistieken DV360-kosten, DV360 eCPC, DV360 eCPM, DV360 eCPA en DV360 ROAS.

Search Ads 360-kostengegevens worden gebruikt in de Analytics-statistieken Search Ads 360-kosten, Search Ads 360 CPC, Search Ads 360 RPC en Search Ads 360 ROAS.

 

In dit artikel:

De Display & Video 360-rapporten

Met deze integratie krijgt u de beschikking over de volgende nieuwe rapporten in Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360:

  • Adverteerders: Bekijk de statistieken van Analytics voor elke adverteerder in uw Display & Video 360-account.
  • Invoegopdrachten: Bekijk de statistieken van Analytics voor elke invoegopdracht in uw Display & Video 360-account.
  • Regelitems: Bekijk de statistieken van Analytics voor elk regelitem in uw Display & Video 360-account.
  • Advertentiemateriaal: Bekijk de statistieken van Analytics voor al het advertentiemateriaal in uw Display & Video 360-account. Advertentiemateriaal komt overeen met plaatsingen in Campaign Manager 360 en vormt de tags die uiteindelijk worden toegewezen aan Display & Video 360-regelitems. Aan een regelitem kunnen meerdere advertentiematerialen worden toegewezen en advertentiemateriaal kan aan meerdere regelitems worden toegewezen.
  • Sites: Bekijk de statistieken van Analytics voor elke uitgeverssite waarop uw Display & Video 360-advertenties worden weergegeven.
  • Exchanges: Bekijk de statistieken van Analytics voor elke Ad Exchange waarvan u de Display & Video 360-vertoningen heeft gekocht.

Doorklik- en view-through-sessies

De Display & Video 360-rapporten bevatten statistieken van Analytics (zoals sessies en bouncepercentage) voor zowel doorklik- als view-through-sessies die zijn toegeschreven aan uw Display & Video 360-campagnes. Een doorkliksessie is een sessie waarin de gebruiker op uw Display & Video 360-advertentie klikt voordat deze op uw site terechtkomt. Een view-through-sessie is een sessie waarin de gebruiker uw Display & Video 360-advertenties heeft bekeken voordat deze naar uw site gaat. 

Een ander attributiemodel

Voor de Display & Video 360-rapporten wordt gebruikgemaakt van een attributiemodel met de naam CM360-model (ofwel het Campaign Manager 360-model). De meeste andere Analytics-rapporten (zoals het rapport Bron/medium) gebruiken een ander attributiemodel. Dit model wordt in integratierapporten en -dimensies van alle advertentieproducten van Google Marketing Platform het GA-model genoemd.

CM360-model

Het CM360-model schrijft Analytics-sessies toe aan campagnes door uitsluitend Display & Video 360 in overweging te nemen en alle andere kanalen te negeren die verkeer voor uw site genereren. Dit betekent dat een Analytics-sessie aan een Display & Video 360-campagne wordt toegewezen als de gebruiker ooit uw Display & Video 360-advertentie in de overzichtsperiode heeft bekeken (view-through) of erop heeft geklikt (doorklik) voordat hij uw site bezocht.

Voorbeeld

Als een gebruiker uw Display & Video 360-advertentie bekijkt, vervolgens op uw zoekadvertentie klikt en uw site bezoekt, wordt de sessie in de Display & Video 360-rapporten aan de Display & Video 360-campagne toegeschreven als view-through-sessie. Alle andere Analytics-rapporten (waaronder Bron/medium) zouden deze sessie echter toeschrijven aan Zoeken.

Klikt een gebruiker op uw Display & Video 360-advertentie en bezoekt deze vervolgens uw site, dan wordt de sessie in de Display & Video 360-rapporten aan de Display & Video 360-campagne toegeschreven als doorkliksessie. Als dezelfde gebruiker de volgende dag op een organisch zoekresultaat klikt en uw site bezoekt, schrijven de Display & Video 360-rapporten de nieuwe sessie nog steeds aan de Display & Video 360-campagne toe als een doorkliksessie.

GA-model ('Laatste indirecte klik')

De meeste andere Analytics-rapporten schrijven een Bron/medium toe aan elke sessie op basis van het model Laatste indirecte klik. Daarin worden rechtstreekse bezoeken van terugkerende bezoekers genegeerd en toegeschreven aan een voorafgaande campagne (indien aanwezig).

Voorbeeld

Als een gebruiker op uw Display & Video 360-advertentie klikt en vervolgens uw site bezoekt, wordt dbm/cpm ingesteld als Bron/medium van de sessie.

Als dezelfde gebruiker de volgende dag op een organisch zoekresultaat klikt en uw site bezoekt, geeft het GA-model de Bron/medium van de nieuwe sessie het label 'google/organic'.

De statistiekgroep Klikken

Gebruik het tabblad Verkenner in een van de Display & Video 360-rapporten om de statistiekgroep te wijzigen naar Klikken. Deze groep geeft statistische gegevens weer, zoals DV360-vertoningenDV360-klikken en DV360-conversies. Deze gegevens worden rechtstreeks opgehaald van Display & Video 360, dus ze komen precies overeen met uw rapporten in Display & Video 360.

Als u tijdens de configuratie Kostengegevens delen heeft ingeschakeld, kunt u DV360-kosten en gerelateerde berekende statistieken (DV360 eCPC, DV360-eCPM, DV360-eCPA) zien op het tabblad Verkenner > Klikken.

DV360-kosten zijn verzamelde kostengegevens bekend als Opbrengst in Display & Video 360. Als u ervoor kiest om de kostengegevens te importeren, worden alleen de verzamelde kosten gedeeld met Analytics. Er is geen specificatie van deze verzamelde kosten beschikbaar in uw Analytics-account.

De statistiek DV360-ROAS wordt berekend op basis van Analytics-opbrengst, die wordt bijgehouden met behulp van Analytics-trackingcode. Dit is GEEN opbrengst van Floodlight.

Het rapport Acquisitie > Alle verkeer > Bron/medium

Met de integratie van Display & Video 360-rapportage wordt verkeer dat door het GA-model wordt toegeschreven als afkomstig van Display & Video 360-campagnes, gemarkeerd met Bron=dbm en Medium=cpm.

Houd er rekening mee dat als u de Campaign Manager 360-integratie eerder heeft gebruikt, dit verkeer is gemarkeerd met Bron=dfa en Medium=cpm. Als u momenteel tegelijkertijd Display & Video 360-integratie en Campaign Manager 360-integratie gebruikt, geldt voor Display & Video 360-verkeer in dit rapport het volgende:

  • Dit verschijnt in een eigen afzonderlijke rij (dbm/cpm).
  • Dit wordt gededupliceerd uit de algemene rij Campaign Manager 360-verkeer (dfa/cpm).

Display & Video 360-eigen dimensies (Adverteerder, Invoegopdracht, Regelitem, Advertentiemateriaal, Exchange, Site) zijn als secundaire dimensies beschikbaar, zodat u Display & Video 360-gegevens in dit rapport verder kunt segmenteren.

Display & Video 360-dimensies in segmenten

Met deze integratie kunt u ook segmenten maken op basis van Display & Video 360-dimensies, waardoor u subsets van gegevens in de meeste Analytics-rapporten kunt vergelijken en analyseren.

U kunt bijvoorbeeld een segment maken van alle gebruikers die naar uw site komen nadat ze een advertentie hebben gezien van uw Display & Video 360-campagne 'T-shirts'. 

Meer informatie over Segmenten maken.

Gerelateerde bronnen

Lees meer over de integratie van Display & Video 360-rapportage in de volgende artikelen:

Meer informatie over andere Analytics-functies in dit artikel:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?