Integracja raportów usługi Display & Video 360

Przeglądaj dane Display & Video 360 w Analytics 360.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Integracja raportów usługi Display & Video 360 umożliwia klientom Analytics 360 przeglądanie i analizowanie danych Display & Video 360 w Analytics. Korzyści z integracji:

  • Nowy zestaw dedykowanych raportów Display & Video 360 w sekcji Pozyskiwanie w Analytics 360. Raporty zawierają informacje o zainteresowaniu stroną oraz dane konwersji i wymiary Display & Video 360 z usługi Analytics.
  • Zaktualizowane raporty Pozyskiwanie, które obejmują ruch z kierowanych przez Display & Video 360 reklam displayowych.
  • Wymiary Display & Video 360 w segmentach.

Wymagania

Aby korzystać z integracji Display & Video 360, musisz spełniać następujące wymagania:

Dalsze kroki

Więcej informacji o integracji raportów Display & Video 360 znajdziesz w tych artykułach:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?