Om kohorter

Undersøk atferden og resultatene til brukergrupper etter felles attributter.

En kohort er en gruppe brukere med felles kjennetegn som identifiseres med en Analytics-dimensjon i denne rapporten. Eksempelvis tilhører alle brukerne med samme innkjøpsdato samme kohort. Du kan bruke Kohortanalyse-rapporten for å isolere og analysere atferden til medlemmene av en gruppe.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se gruppedata

Kohortanalyse-rapporten er tilgjengelig for områder som Universal Analytics blir brukt på. Det er ikke nødvendig å gjøre endringer i sporingskoden.

Slik kan du se gruppedata:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Naviger til ønsket datautvalg.
  3. Åpne Rapporter.
  4. Velg Målgruppe > Kohortanalyse.

Måter gruppedata kan brukes på

Med kohortanalyse blir det enklere å forstå atferden til komponentgrupper av brukere sammenlignet med brukergruppen din som helhet. Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke kohortanalyse:

  1. Undersøk enkeltgrupper for å måle responsen på kortsiktige markedsføringstiltak, for eksempel e-postkampanjer for bare én dag.
  2. Se hvordan atferden og resultatene til enkeltgrupper av brukere endrer seg dag for dag, uke for uke, og måned for måned, sammenlignet med da du anskaffet deg disse brukerne.
  3. Organiser brukerne i grupper med utgangspunkt i felles egenskaper, for eksempel anskaffelsestidspunkt. Undersøk deretter atferden til de aktuelle gruppene i henhold til beregninger, for eksempel brukerlojalitet eller inntekt.

Fremgangsmåten videre

Les Bruk Kohortanalyse-rapporten.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?