Over cohorten

Onderzoek het gedrag en de prestaties van groepen gebruikers die gemeenschappelijke kenmerken hebben.

Een cohort is een groep gebruikers met een gemeenschappelijk kenmerk dat in dit rapport wordt aangeduid door een Analytics-dimensie. Alle gebruikers met dezelfde acquisitiedatum, horen bijvoorbeeld bij dezelfde cohort. Met het rapport 'Cohortanalyse' kunt u cohortgedrag isoleren en analyseren.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Cohortgegevens bekijken

Het rapport 'Cohortanalyse' is alleen beschikbaar voor property's die Universal Analytics gebruiken. Wijzigingen in de trackingcode zijn niet nodig.

Cohortgegevens bekijken:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Ga naar uw weergave.
  3. Open Rapporten.
  4. Selecteer Doelgroep > Cohortanalyse.

Manieren om cohortgegevens te gebruiken

Aan de hand van cohortanalyse kunt u inzicht krijgen in het gedrag van afzonderlijke groepen gebruikers die deel uitmaken van uw gebruikersgroep als geheel. Voorbeelden van hoe u cohortanalyse kunt gebruiken, zijn:

  1. Afzonderlijke cohorten onderzoeken om reacties op kortlopende marketingactiviteiten, zoals e-mailcampagne van één dag, te meten.
  2. Bekijken hoe het gedrag en de prestaties van afzonderlijke groepen gebruikers van dag tot dag, week tot week en maand tot maand veranderen ten opzichte van wanneer u die gebruikers heeft binnengehaald.
  3. Gebruikers indelen in groepen op basis van gedeelde kenmerken, zoals acquisitiedatum, en vervolgens het gedrag van die groepen onderzoeken op basis van statistieken zoals gebruikersloyaliteit of opbrengst.

Volgende stappen

Lees Het rapport 'Cohortanalyse' gebruiken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?