Kohortit

Voit tarkastella käyttäjäryhmien käyttäytymistä ja tehokkuutta yhteisten attribuuttien perusteella.

Kohortti on ryhmä käyttäjiä, joilla on yhteinen ominaisuus. Tämä ominaisuus ilmaistaan raportissa Analytics-ulottuvuutena. Esimerkiksi kaikki käyttäjät, joilla on sama hankintapäivä, kuuluvat samaan kohorttiin. Kohorttianalyysiraportin avulla voit eritellä ja analysoida kohorttien käyttäytymistä.

Tässä artikkelissa:

Kohorttitietojen tarkastelu

Kohorttianalyysiraportti on käytettävissä sivustoissa, joissa on käytössä Universal Analytics. Seurantakoodia ei tarvitse muuttaa.

Kohorttitietojen tarkastelu:

  1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
  2. Siirry näkymääsi.
  3. Avaa Raportit.
  4. Valitse Yleisö > Kohorttianalyysi.

Kohorttitietojen käyttötavat

Kohorttianalyysin avulla ymmärrät paremmin käyttäjien osajoukkojen käyttäytymistä suhteessa koko käyttäjäjoukkoon. Kohorttianalyysin avulla voit esimerkiksi

  1. tutkia yksittäisiä kohortteja ja mitata näin lyhytaikaisten markkinointitoimien, kuten yksipäiväisten sähköpostikampanjoiden, saamaa vastakaikua
  2. tarkastella muutoksia yksittäisten käyttäjäryhmien käyttäytymisessä ja tehokkuudessa eri päivien, viikkojen ja kuukausien välillä suhteessa ajankohtaan, jolloin käyttäjät hankittiin
  3. järjestää käyttäjiä ryhmiin hankintapäivän kaltaisten yhteisten ominaisuuksien perusteella ja tutkia sen jälkeen kyseisten ryhmien käyttäytymistä tietojen, kuten käyttäjän säilyttämisen tai tulon, mukaan.

Seuraavat vaiheet

Lue artikkeli Kohorttianalyysiraportt.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?