Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. júla 2024 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Testovanie remarketingových kampaní

Vytvárajte remarketingové segmenty publika s identickým zložením na testovacie účely.

Môžete vytvoriť viacero remarketingových segmentov publika s identickým zložením a pre každé publikum spustiť inú reklamnú kampaň. Potom môžete porovnávať výkonnosť jednotlivých kampaní a určiť, ktorá kampaň je účinnejšia.

Obsah tohto článku:

Dimenzia Segment používateľa

Analytics náhodne priraďuje každého používateľa do niektorého zo 100 segmentov. Dimenzia Segment používateľa (s hodnotami od 1 do 100) označuje segment, do ktorého bol používateľ priradený. Zahrnutím podmienky segmentu používateľa do definícií publika môžete vytvoriť viacero segmentov publika, ktoré majú až na hodnotu segmentu používateľa úplne identické zloženie. Takto môžete porovnávať účinky rôznych kampaní na identické segmenty publika.

Môžete napríklad vytvoriť dva remarketingové segmenty publika, ktoré zdieľajú rovnaké dimenzie Vek, Pohlavie a Mesto, ale líšia sa od seba segmentom používateľa. Potom môžete pre každé publikum spustiť inú verziu remarketingovej kampane a zistiť, ktorá verzia je najúčinnejšia.

Vytváranie segmentov publika

Tento príklad ilustruje, ako definovať dva demograficky identické segmenty publika na základe dimenzií Vek, PohlaviePoloha (Mesto) a ako ich odlíšiť pomocou hodnoty Segment používateľa.

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správa a prejdite k vlastníctvu, v ktorom chcete vytvoriť publikum.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Definície publika > Publikum.
 4. Kliknite na + Nové publikum. (Získajte ďalšie informácie o vytváraní publík)
 5. V 1. kroku vyberte zobrazenie služby Analytics, ktoré zahŕňa údaje používateľov pre vaše publikum, a vyberte reklamný účet, z ktorého chcete získať dostupné publikum.
 6. V 2. kroku kliknite na položku Vytvoriť nové.
 7. Pomocou demografických filtrov v Nástroji na výber publika vyberte kategórie VekPohlavie a identifikujte dimenziu Poloha (Mesto).
  Nástroj na výber publika s demografickými filtrami
 8. Pomocou filtrov podmienok zadajte segment používateľa menší než alebo rovný 50
  Nástroj na výber publika s filtrom podmienok
 9. Kliknite na položku Použiť, pomenujte publikum (napr. Testovacie publikum pre remarketingovú kampaň A) a uložte ho.
 10. Vytvorte druhé publikum podľa postupu od 4. kroku uvedeného vyššie:
  • Pomocou demografických filtrov v Nástroji na tvorbu publika vyberte rovnaké kategórie VekPohlavie, aké ste vybrali aj pre predchádzajúce publikum, a vyberte rovnakú dimenziu Poloha (Mesto).
  • Pomocou filtrov podmienok zadajte segment používateľa väčší než 50.
  • Kliknite na položku Použiť, pomenujte publikum (napr. Testovacie publikum pre remarketingovú kampaň B) a uložte ho.

Spustenie testu

Testovanie dvoch kampaní v službe Google Ads:

Vyhodnotenie výsledkov

Vyhodnoťte výsledky kampaní v službe Analytics.

Prihláste sa do účtu Analyticsprejdite k zobrazeniu, v ktorom chcete vyhodnotiť výsledky.

Vytvorte dva segmenty, ktoré sú založené na názve testovanej remarketingovej kampane. Príklad:

 • Segment 1: kampaň sa presne zhoduje s remarketingovou kampaňou A
 • Segment 2: kampaň sa presne zhoduje s remarketingovou kampaňou B

Potom môžete porovnať metriky každého segmentu v prehľadoch služby Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
69256
false
false