Testovací remarketingové kampaně

Vytvoření testovacích remarketingových segmentů publika se shodným složením

Vytvořte dva či více segmentů publika pro remarketing o stejném složení a využijte je pro různé reklamní kampaně. Poté budete moci porovnat výkonnost jednotlivých kampaní a určit, která byla účinnější.

Obsah tohoto článku:

Dimenze Segment uživatelů

Služba Analytics náhodně přiřazuje každého z vašich uživatelů do jednoho ze 100 segmentů. U každého uživatele určuje dimenze Segment uživatelů (hodnoty 1 až 100), k jakému segmentu byl daný uživatel přiřazen. Zahrnete-li podmínku segmentu uživatelů do definice segmentu publika, můžete vytvářet různé segmenty publika, které jsou složením identické, s výjimkou hodnoty segmentu uživatelů. Pak lze porovnávat účinky různých kampaní na totožné publikum.

Můžete například vytvořit dva segmenty publika pro remarketing, u nichž bude shodný věk, pohlaví a město, ale budou se lišit použitým segmentem uživatelů. Následně pro každý z těchto segmentů můžete spustit jinou verzi remarketingové kampaně a tak zjistit, která z nich je účinnější.

Vytvoření segmentů publika

Tento příklad ukazuje, jak definovat dva demograficky totožné segmenty publika na základě věku, pohlavílokality (města), a jak je odlišit pomocí hodnoty segmentu uživatelů.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a vyberte službu, u které chcete segment publika vytvořit.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Definice publika > Publika.
 4. Klikněte na tlačítko +Nový segment publika. (Další informace o vytváření segmentů publika)
 5. V 1. kroku proveďte výběr dat Analytics tak, aby zahrnovala údaje o vašem publiku. Vyberte také reklamní účet, v němž chcete mít dané publikum k dispozici.
 6. Ve 2. kroku klikněte na možnost Vytvořit nový.
 7. V nástroji pro vytváření segmentů publika použijte demografické filtry k výběru kategorií věkupohlaví a k určení lokality (města).
  Nástroj pro vytváření segmentů publika s filtry podle demografických údajů
 8. Pomocí filtrů Podmínky určete: Segment uživatelů větší nebo roven 50
  Nástroj pro vytváření segmentů publika s filtrem na základě podmínek
 9. Klikněte na tlačítko Použít, poté segment publika pojmenujte (například Zkušební segment publika pro remarketingovou kampaň A) a uložte.
 10. Druhý segment publika vytvořte opakováním postupu od bodu 4:
  • V nástroji pro vytváření segmentů publika použijte demografické filtry k výběru stejných kategorií věku a pohlaví, jako jste vybrali pro předchozí segment publika, a k určení stejné lokality.
  • Pomocí filtrů Podmínky specifikujte segment uživatelů větší než 50.
  • Klikněte na tlačítko Použít, poté segment publika pojmenujte (například Zkušební segment publika pro remarketingovou kampaň B) a uložte.

Provedení testu

Postup provedení testu dvou kampaní ve službě Google Ads:

Vyhodnocení výsledků

Výsledky kampaní vyhodnoťte pomocí služby Analytics.

Přihlaste se ke svému účtu Analyticspřejděte k výběru dat, ve kterém chcete výsledky vyhodnotit.

Vytvořte dva segmenty založené na názvech testovaných remarketingových kampaní. Například:

 • Segment 1: Kampaň se přesně shoduje s remarketingovou kampaní A.
 • Segment 2: Kampaň se přesně shoduje s remarketingovou kampaní B.

Poté můžete porovnat metriky jednotlivých segmentů ve všech přehledech Analytics.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?