Oprávnění

Právo provádět správní a konfigurační úkony, vytvářet a sdílet podklady, číst údaje v přehledech a pracovat s nimi.

Využívání některých funkcí Analytics vyžaduje mít příslušné oprávnění. Rozlišujeme čtyři druhy oprávnění:

  • Správa uživatelů
  • Úpravy
  • Spolupráce
  • Čtení a analýza

Každé oprávnění lze udělit na jedné či více úrovních: účet, služba nebo výběr dat.

Související odkazy