Administration af segmenter

Import, redigering, deling og sletning af tilpassede segmenter.

 

I denne artikel kan du læse om følgende:

 

Importere segmenter

Du kan importere segmenter fra Analytics Solutions Gallery. Solutions Gallery er en gratis markedsplads, hvor du kan uploade løsninger, som du har udviklet, f.eks. segmenter, som måske kan være nyttige for andre Analytics-brugere, og hvor du kan hente løsninger, som andre Analytics-brugere har uploadet.

Når du importerer et segment fra Solutions Gallery, importerer du kun konfigurationen for segmentet. Du importerer ingen data.

Sådan importerer du et segment:

 1. Åbn listen Segmenter.
 2. Klik på Importer fra galleri...
  Listen Segmenter med knappen Importér fra galleri fremhævet.

  ... for at åbne Analytics Solutions Gallery.
  Panelet Solutions Gallery (filtreret, så det kun viser Segmenter).


  Der åbnes et panel med indholdet af Solutions Gallery, som er filtreret, så det kun viser segmenter. Filteret Type: Segmenter vises for oven.
 3. Du kan bruge sorterings- og filtreringsfunktionerne til at indsnævre indholdet yderligere.
 4. Når du har fundet det ønskede segment, klikker du på Importer under Segmentbeskrivelse...
  Solutions Gallery med knappen Importér segment fremhævet.

  ... for at åbne panelet til segmentimport.
  Panelet Segmentimport med muligheder for at vælge destinationsvisninger.
 5. Angiv importindstillingerne:
  • Vælg Alle visninger for at gøre segmentet tilgængeligt i alle visninger i de nuværende Analytics-konto, som du har adgang til.
  • Vælg den anden mulighed og derefter en bestemt visning fra menuen, hvis du kun ønsker at gøre segmentet tilgængeligt i én visning.
  • Giv om nødvendigt segmentet et nyt navn.
 6. Klik på Opret.
  Værktøjet til oprettelse af segmenter åbnes med segmentets konfiguration.
  Filterkonfiguration for importeret segment.
 7. Du kan omdøbe segmentet, ligesom du kan ændre de eksisterende filtre og tilføje nye, hvis du vil.
 8. Når du har konfigureret segmentet, skal du klikke på Gem.
  Det importerede segment findes på listen Segmenter.
  Importeret segment på listen Segmenter.

 

Redigering af segmenter

Du kan redigere alle de brugerdefinerede segmenter, du har oprettet (enten forfra, ved at kopiere et eksisterende segment, ved at importere et eller ved at modtage et delt segment). Du kan ikke redigere systemsegmenter, der er forudkonfigureret i Analytics.

Sådan redigerer du et segment:

 1. Åbn listen Segmenter.
 2. Find det segment, du vil redigere, og klik på Handlinger > Rediger ...
  Listen Segmenter med menuen Handlinger åben og kommandoen Rediger valgt for segmentet Indkøbsvogn forladt.

  ... for at åbne værktøjet til segmentoprettelse med konfigurationen af det s​egment, du redigerer.
  Værktøj til segmentoprettelse, betingelsesfiltre for segmentet Køb afbrudt ved kassen.
 3. Du kan omdøbe segmentet, ligesom du kan ændre de eksisterende filtre og tilføje nye, hvis du vil.
 4. Når du har konfigureret segmentet, skal du klikke på Gem.

 

Kopiering af segmenter

Du kan kopiere et eksisterende segment og bruge det som grundlag for et andet segment. Du har f.eks. muligvis et eksisterende segment, der identificerer en bestemt kohorte, og du ønsker at segmentere yderligere for at undersøge en bestemt aldersgruppe inden for den pågældende kohorte.

Sådan kopierer du et segment:

 1. Åbn listen Segmenter.
 2. Find det segment, du gerne vil kopiere, og klik på Handlinger > Kopiér...
  Handlingsmenuen Segmenter, kommandoen Kopiér.
  ...for at åbne værktøjet til segmentoprettelse med konfigurationen af det segment, du kopierer.
  Værktøj til segmentoprettelse med konfiguration af kopieret segment.
 3. Rediger segmentkonfigurationen for at tilføje eventuelle yderligere filtre. Klik f.eks. på Demografi, og vælg de aldersgrupper, du gerne vil undersøge, for at føje et aldersfilter til et kohortesegment.
  Værktøj til segmentoprettelse med filteret Alder 35-44 tilføjet.
 4. Når du er færdig med at tilføje yderligere filtre, skal du give segmentet et nyt navnet og derefter klikke på Gem.

 

Deling af segmenter

Du kan dele segmenter, du opretter dem med andre Analytics-brugere. Når du deler et segment, deler du konfigurationen, men du behøver ikke dele nogen data.

Sådan deler du et segment:

 1. Åbn listen Segmenter.
 2. Find det segment, du vil dele, og klik derefter på Handlinger > Del ...
  Listen Segmenter med menuen Handlinger åben og kommandoen Del valgt for segmentet Udvalgte artikler.

  ... for at åbne panelet Delt.
  Webadresse til deling af segmentkonfiguration.
 3. Kopier webadressen, og indsæt den i en e-mail eller sms.

  Når modtageren klikker på webadressen, åbnes panelet Segmentimport, hvor man kan indstille de Analytics-visninger, hvor den pågældende person ønsker at se segmenterne.
  Panelet Segmentimport med muligheder for at vælge destinationsvisninger.

 

Indstilling af segmentsynlighed

Når du opretter eller redigerer et segment, kan du indstille følgende muligheder:

 • Jeg kan anvende/redigere segmentet i alle visninger (det er kun den aktuelle bruger, der kan anvende segmentet til at rapportere data og redigere segmentkonfigurationen, og den aktuelle bruger kan gøre det i alle Analytics-visninger)
 • Jeg kan anvende/redigere segmentet i denne visning (det er kun den aktuelle bruger, der kan anvende segmentet til at rapportere data og redigere segmentkonfigurationen, og den aktuelle bruger kan kun gøre det i den aktuelle Analytics-visning)
 • Samarbejdspartnere og jeg kan anvende/redigere segmentet i denne visning (den aktuelle bruger og enhver bruger med tilladelsen Samarbejdspartner kan anvende segmentet til at rapportere data og redigere segmentkonfigurationen, og de kan kun gøre det i den aktuelle Analytics-visning)

Sådan angives disse indstillinger:

 1. Klik på Rediger øverst i ruden Oversigt, hvor den aktuelle indstilling for tilgængelighed vises.
  Ruden Oversigt med den aktuelle indstilling for tilgængelighed.
 2. Vælg den ønskede indstilling for tilgængelighed, og kik på OK.
  Indstillinger for tilgængelighed.

 

Sletning af segmenter

Du kan slette alle de brugerdefinerede segmenter, du har oprettet (enten forfra, ved at kopiere et eksisterende segment, ved at importere et eller ved at modtage et delt segment). Du kan ikke slette systemsegmenterne i Analytics.

Sådan sletter du et segment:

 1. Åbn listen Segmenter.
 2. Find det segment, du vil slette, og klik på Handlinger > Slet.

 

 

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?