User ID-datautvalg

Dette er en spesiell type rapporteringsvisning, og her blir det bare tatt med data om det undersettet av den aktuelle trafikken som er tilordnet en User ID.

Datautvalgene for User ID-funksjonen inneholder et sett med rapporter for flere enheter, som ikke er tilgjengelige i andre rapporteringsvisninger. På bakgrunn av rapporten for flere enheter kan du analysere hvordan brukere bruker innholdet ditt på flere enheter og over flere økter. Alle andre standardrapporter og -verktøyer er også tilgjengelige i User ID-datautvalg.

User ID-datautvalg inkluderer ikke alle datae. Hvis du vil analysere alle dataene dine, må du bruke en annen type rapporteringsvisning.

User ID-datautvalg er bare tilgjengelige for Universal Analytics-områder der User ID-funksjonen er slått på. Du må også opprette User ID-datautvalg. De er ikke forhåndsinstallert i kontoen din.

Relaterte ressurser