תצוגות מפורטות של User ID

סוג מיוחד של תצוגה מפורטת של דיווח, הכולל רק נתונים על קבוצת המשנה של תנועה שהוקצה לה User ID.

תצוגות מפורטות של ‏User ID‏‎‏‎‎‏ כוללות קבוצה של דוחות חוצי-מכשירים, שאינם זמינים בתצוגות מפורטות אחרות של דיווח. הדוחות חוצי-המכשירים מספקים לך את הכלים הדרושים לניתוח האופן שבו משתמשים מעורבים עם התוכן שלך במכשירים שונים, במהלך פעילויות מרובות באתר. כל שאר הדוחות והכלים הסטנדרטיים זמינים גם בתצוגות המפורטות של User ID.

התצוגות המפורטות של User ID אינן כוללות את כל הנתונים שלך. כדי לנתח את כל הנתונים שלך, השתמש בסוג אחר של תצוגה מפורטת של דיוו

תצוגה מפורטת של User ID זמינה רק לנכסי Universal Analytics שבהם ה-User ID מופעל. בנוסף, עליך ליצור תצוגות מפורטות של User ID. הן אינן קיימות כברירת מחדל בחשבונך.

משאבים קשורים

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה