Rozhraní API pro vytváření přehledů

Sada protokolů a nástrojů určených k extrakci údajů z účtu Analytics do vlastních skriptů nebo programů, umožňujících větší míru automatizace a vyšší efektivitu vytváření přehledů a analýz. API je zkratka termínu Application Programming Interface (aplikační programovací rozhraní).

Související zdroje

Průvodce vývojáře: