ערך

מדידה כמותית של הנתונים שלך. הערכים ב-Analytics יכולים להיות סכומים או יחסים.

ערכים הם רכיבים בודדים של מאפיין הניתנים למדידה כסכום או כיחס. לדוגמה, ניתן לשייך את המאפיין עיר לערך כגון אוכלוסיה, שיהיה לו ערך כמותי של כל התושבים בעיר המסוימת.

צפיות בדף, מס' דפים לפעילות באתר ומשך ממוצע של פעילות באתר הם דוגמאות של ערכים ב-Analytics.

משאבים קשורים