Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, οι οποίες θα σταματήσουν την επεξεργασία δεδομένων την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Οκτωβρίου 2023 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Μέτρηση

Μια ποσοτική μέτρηση των δεδομένων σας. Οι μετρήσεις στο Analytics μπορεί να αποτελούν αθροίσματα ή αναλογίες.

Οι μετρήσεις είναι μεμονωμένα στοιχεία μιας ιδιότητας που μπορεί να μετρηθεί ως άθροισμα ή αναλογία. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Πόλη μπορεί να συσχετιστεί με μετρήσεις, όπως ο Πληθυσμός, η οποία θα είχε μια αθροιστική τιμή όλων των κατοίκων της συγκεκριμένης πόλης.

Παραδείγματα μετρήσεων στο Analytics αποτελούν οι Προβολές οθόνης, η Σελίδα ανά περίοδο σύνδεσης και Μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false